Skip to content

Teadustöö

Tervise Arengu Instituut uurib Eesti inimeste tervist, tervisekäitumist, haigestumist ja neid mõjutavaid tegureid. Lisaks analüüsime tervishoiuteenuste kasutamise, ravi põhjuste ning tervishoiu ressursside andmeid.

Oleme positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, mille tegevus on hinnatud vastavaks meie valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

Koostöö paljude Eesti ja Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega lisab meie uurimis- ja arendustööle rahvusvahelise mõõtme. Viime läbi mitmeid rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte.

TAI töötajad avaldasid 2020. aastal kokku 112 publikatsiooni, neist 65 olid 1.1. kategooria publikatsioonid. Viieteistkümnel 1.1. kategooria artiklil oli esimeseks autoriks TAI töötaja.

Tervise ja tervisekäitumise seire

Meie regulaarselt läbi viidavad rahvastikupõhised uuringud võimaldavad tervise- ja tervisekäitumise näitajaid järjepidevalt jälgida. Korraldame regulaarseid läbilõikelisi uuringuid kogu rahvastiku tasandil, sealhulgas Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, Eesti terviseuuring.

Meie fookuses on ka kitsamad sihtrühmad, näiteks kõrgemas HIV-i nakatumise riskis olevad inimesed. Viime läbi kohortuuringuid nagu Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU), Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus, narkootikume süstivate inimeste suremus jm.

Lisaks uuringutele kogume tervisestatistikat  tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajatelt ning kuuest meditsiiniregistrist. Need võimaldavad analüüsida haigestumust, tervishoiuteenuste kasutamist, ravi põhjuseid ja tervishoiu ressursse.

Meie andmeid on aluseks Eesti tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika teaduspõhisele kujundamisele ja hindamisele.

Teadustöö suunad

Meie peamisteks uurimistöö suundadeks on vereringehaigused ja vähk, mis on kõige sagedasemad surmapõhjused Eestis. Sealhulgas:

  • Selgitame suitsetamise, vähese kehalise aktiivsuse, vere kõrge kolesteroolitaseme, kõrgvererõhutõve ja ülekaalu mõju vereringehaigustele.
  • Uurime vähki haigestumist, vähielulemust, olulisemaid vähi riskitegureid, individuaalsete vähimarkerite levimust ning võimalusi tervislike eluviiside abil vähktõbe ennetada.
  • Surma põhjuseid uurime kogu rahvastiku tasandil ja ka kitsamalt – näiteks laste trauma- ja mürgistussuremust.

Tervise- ja riskikäitumise osas uurime nii laste kui täiskasvanute toitumis- ja liikumisharjumusi, seksuaalkäitumist, suitsetamist, alkoholi- ja narkootikumide tarvitamist jm.

Üks kitsam uurimissuund on HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide levimus ning sellega seotud riskikäitumine erinevate haavatavate rahvastikurühmade – narkootikume süstivate inimeste, meestega seksivate meeste ja prostitutsiooni kaasatud naiste seas.

Puugiuuring 2020

loe puugiinfo.ee

Viroloogia valdkonnas uurime zoonootilisi haigusetekitajad ja viirushepatiite. Uurime puukide levimust ning milliseid haigusetekitajaid ja millistes piirkondades puugid Eestis kannavad. Inimeste seas uurime nii A-, B-, C- D- kui ja E-hepatiidi viiruse levimust ja tüvesid.

Andmete kasutamine teadustöös

Meie kogutud andmed nii uuringutest, registritest kui teistest allikatest on väärtuslik materjal teadustöö, sealhulgas üliõpilastööde tegemiseks.

Loe, kuidas taotleda isikuandmeid või algandmete väljavõtet teadustööks või analüüsiks

Andmete avaldamine

TAI töötajate avaldatud teadusartiklid