Skip to content

Personaalmeditsiin

Tervise Arengu Instituut koos partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2022), millega luuakse valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Eestis on terviseandmed koondatud ühtsesse tervise infosüsteemi ning on olemas teadmine ligi 20% riigi rahvastiku genoomiandmetest. See loob ainulaadse võimaluse rakendada personaalmeditsiini nii, et geneetilise info lisamine terviseandmetele võimaldab teha paremaid ennetus- ja raviotsuseid.

Personaalmeditsiin. Koolitus

Mis on personaalmeditsiin?

Personaalmeditsiin on lähenemisviis, mis aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese ja tema lähedaste terviseandmeid koos elustiili- ja ümbritseva keskkonna andmetega.

Personaalmeditsiini olemus

Projekti tegevused

Personaalmeditsiini rakendamise projekt aitab laialdasemalt kasutusele võtta ühe terviseandmete osa personaalmeditsiinis – geneetilised andmed. Nende kasutuselevõtuks vajalikud eeldused luuakse 2022. aasta lõpuks, personaalmeditsiini teenuste pakkumist on võimalik alustada 2023. aastal.

Esimeste geneetilisi andmeid laialdasemalt kaasavate teenuste seas on personaalsed ravimisoovitused ning rinnavähi ennetus ja varajane avastamine.

Projekti tegevused

1. Projekti keskmes on IT-taristu loomine

Selleks, et geneetiline info jõuaks tervishoiutöötaja töölauale, on vajalik arendada:

 • Geneetiliste andmete infosüsteem
 • Geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond
 • Personaalmeditsiini arvutuskeskkond, kus projekti käigus luuakse võimekus arvutada:
 1. südame-veresoonkonnahaiguste geneetilist riski
 2. rinnavähi geneetilist riski
 3. farmakogeneetilisi riske (soovituste tegemiseks ravimite toimeainete määramisel)
 • Nõusolekute infosüsteem
 • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond

2. Loome õigusraamistiku ja tagame kvaliteedinõuetele vastavuse

 • Loome õigusliku raamistiku personaalmeditsiini teenuste pakkumiseks
 • Loome süsteemi teenuspakkujate kvaliteedinõuetele vastavuse tagamiseks

3. Koolitame tervishoiutöötajaid

Valmistame tervishoiutöötajad ette geneetiliste andmete laialdaseks kasutuselevõtuks ennetustöö ja raviotsuste tegemisel, loodavate riiklike teenuste pakkumisel ja patsientide nõustamisel.

Koolitustest esimene, meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini baaskoolitus, on mõeldud teadmiste värskendamiseks ja ühtlustamiseks ning teine koolitus uute personaalmeditsiini rakenduste tutvustamiseks.

Pakume baaskoolitusi tasuta nii kontaktõppe kui ka e-õppe formaadis  2021. aasta oktoobrist 2022. aasta detsembrini.

Koolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut, neid viivad ellu Tartu Ülikooli tippteadlased ja tunnustatud eksperdid. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi (16 täiendkoolituspunkti). Täpsem info ja registreerumine koolituskalendris.

4. Teavitame elanikkonda

Jagame elanikkonnale teavet personaalmeditsiini teenuste ettevalmistamisel.

Projekti osalised ja nende rollid

Projekti viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

Tervise Arengu Instituut

 • Projekti juhtimine
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise juhtimine
 • Koolituste organiseerimine ja koordineerimine
 • Kommunikatsioon

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

 • TISi täiendamine, liidesed
 • Patsiendiportaali täiendused
 • Nõusolekute infosüsteemi integreerimine
 • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkonna väljatöötamine
 • Lahenduse osade majutus ja administreerimine

Tartu Ülikool

 • Tarkvara ja rakenduste loomine:

geneetiliste andmete infosüsteem

geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond

personaalmeditsiini arvutuskeskkond

 • Koolituste väljatöötamine ja elluviimine

Eesti Haigekassa

 • Otsustustoe arendamine
 • Digiretsepti haldus

Sotsiaalministeerium

 • Õigusraamistiku väljatöötamine

Seotud projektid

Olulise sisendi personaalmeditsiini rakendamiseks annavad kliinilised juhtprojektid (RITA projektid), mida juhib Tartu Ülikooli Kliinikum. Aastatel 2017–2021 viidi ellu kaks kliinilist juhtprojekti:

 • rinnavähi personaalne ennetamine ja varajane avastamine
 • südame-veresoonkonnahaiguste ennetamine, statiinravi, personaalsete näidustuste väljaselgitamine ja rakendamine.

Juhtprojektid tegid uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja, kuidas kasutada geeniandmeid haigusi ennetavates personaliseeritud tervishoiuteenustes ja töötada välja teenuseprotsess. Uuringu tulemusi kajastab personaalmeditsiini uudiskirja artikkel ja lõpparuanne.

Raamdokumendid

Personaalmeditsiini rakendamisel Eestis on aluseks järgmised dokumendid:

Telli uudiskiri

Kui soovid olla kursis personaalmeditsiini arengutega, telli e-postile uudiskiri.