Liigu edasi põhisisu juurde

Personaalmeditsiin

Tervise Arengu Instituut koos partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2023), millega luuakse valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Koolitused tervishoiutöötajatele

Eestis on terviseandmed koondatud ühtsesse tervise infosüsteemi ning on olemas teadmine ligi 20% riigi täiskasvanud rahvastiku genoomiandmetest. See loob ainulaadse võimaluse rakendada personaalmeditsiini nii, et geneetilise info lisamine terviseandmetele võimaldab teha paremaid ennetus- ja raviotsuseid.

Mis on personaalmeditsiin?

Personaalmeditsiin on lähenemisviis, mis aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese ja tema lähedaste terviseandmeid koos elustiili- ja ümbritseva keskkonna andmetega.

Personaalmeditsiini olemus

Projekti tegevused

Personaalmeditsiini rakendamise projekt aitab võtta laialdasemalt kasutusele ühe terviseandmete osa personaalmeditsiinis – geneetilised andmed. Nende kasutuselevõtuks vajalikud eeldused luuakse 2023. aasta keskpaigaks.

Esimeste geneetilisi andmeid laialdasemalt kaasavate teenuste seas on rinnavähi ennetus ja varajane avastamine ning personaalsed ravimisoovitused.

Projekti tegevused

1. Projekti keskmes on IT-taristu loomine

Selleks, et geneetiline info jõuaks tervishoiutöötaja töölauale, on vajalik arendada:

 • Geneetiliste andmete infosüsteem
 • Geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond
 • Personaalmeditsiini arvutuskeskkond, kus projekti käigus luuakse võimekus arvutada südame-veresoonkonnahaiguste ja rinnavähi geneetilist riski ning teha famakogeneetilisi teste (soovituste tegemiseks ravimite toimeainete määramisel).
 • Nõusolekute infosüsteem
 • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond

2. Loome õigusraamistiku ja tagame kvaliteedinõuetele vastavuse

 • Loome õigusliku raamistiku personaalmeditsiini teenuste pakkumiseks
 • Loome süsteemi teenuspakkujate kvaliteedinõuetele vastavuse tagamiseks

3. Koolitame tervishoiutöötajaid

Koolitame tervishoiutöötajad geneetiliste andmete laialdaseks kasutuselevõtuks ennetustöö ja raviotsuste tegemisel, loodavate riiklike teenuste pakkumisel ja patsientide nõustamisel.

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini baaskoolitus on mõeldud teadmiste värskendamiseks ja ühtlustamiseks ning teine koolitus tutvustab personaalmeditsiini uusi rakendusi.

Pakume baaskoolitusi tasuta nii kontaktõppe kui ka e-õppe formaadis  2021. aasta oktoobrist 2023. aasta kevadeni.

Koolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut, neid viivad ellu Tartu Ülikooli tippteadlased ja tunnustatud eksperdid. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi (16 täiendkoolituspunkti). Täpsem info ja registreerumine koolituskalendris.

4. Teavitame elanikkonda

Jagame elanikkonnale teavet personaalmeditsiini teenustest.

Projekti osalised ja nende rollid

Projekti viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

Tervise Arengu Instituut

 • Projekti juhtimine
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise juhtimine
 • Koolituste organiseerimine ja koordineerimine
 • Kommunikatsioon

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

 • TISi täiendamine, liidesed
 • Patsiendiportaali täiendused
 • Nõusolekute infosüsteemi integreerimine
 • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkonna väljatöötamine
 • Lahenduse osade majutus ja administreerimine

Tartu Ülikool

 • Tarkvara ja rakenduste loomine:

geneetiliste andmete infosüsteem

geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond

personaalmeditsiini arvutuskeskkond

 • Koolituste väljatöötamine ja elluviimine

Eesti Haigekassa

 • Otsustustoe arendamine
 • Digiretsepti haldus

Sotsiaalministeerium

 • Õigusraamistiku väljatöötamine

Projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

ERFi logo

Seotud projektid

Olulise sisendi personaalmeditsiini rakendamiseks annavad kliinilised juhtprojektid (RITA projektid), mida juhib Tartu Ülikooli Kliinikum. Aastatel 2017–2021 viidi ellu kaks kliinilist juhtprojekti:

 • rinnavähi personaalne ennetamine ja varajane avastamine
 • südame-veresoonkonnahaiguste ennetamine, statiinravi, personaalsete näidustuste väljaselgitamine ja rakendamine.

Juhtprojektid tegid uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja, kuidas kasutada geeniandmeid haigusi ennetavates personaliseeritud tervishoiuteenustes ja töötada välja teenuseprotsess. Uuringu tulemusi kajastab personaalmeditsiini uudiskirja artikkel ja lõpparuanne.

Raamdokumendid

Personaalmeditsiini rakendamisel Eestis on aluseks järgmised dokumendid:

Personaalmeditsiini projekti info inglise keeles

Telli uudiskiri

Kui soovid olla kursis personaalmeditsiini arengutega, telli e-postile uudiskiri.