Liigu edasi põhisisu juurde

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Projekt „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ loob valmisoleku geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Projekti tegevused

  • Personaalmeditsiini IT-taristu loomine (osa terviseinfosüsteemist)
  • Õigusliku raamistiku ja teenuspakkujate kvaliteedi tagamise süsteemi loomine
  • Tervishoiutöötajate koolitamine
  • Kommunikatsioon tervishoiutöötajate ja elanike suunal

Projekti rahastaja

Projekt viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel summas 4 250 000 eurot.

ERFi logo

Projekti ajastus

20192023

Eestvedaja ja partnerid

Projekti viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

Lisainfo

Personaalmeditsiini veebileht

Projektiga seotud dokumendid Sotsiaalministeeriumi avalikus dokumendiregistris: