Skip to content

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine rahvusvahelises vaates

Teadusartikkel
Allalaadimine (PDF, 3.97 MB)

Eesti Arst 2020;99(Lisa 1):1–100.

SISUKORD:

Eessõna Annika Veimer

Saateks Leila Oja

Ülevaade kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust Leila Oja, Maarja Kukk

TERVISESEISUND

Kooliõpilaste hinnang oma tervisele ja heaolule Leila Oja

Eesti kooliõpilaste vaimne tervis rahvusvahelises kontekstis Merle Havik

Noorte ülekaalulisus ja sellega seotud tegurid Alice Haav

TERVISE- JA RISKIKÄITUMINE

Eesti kooliõpilaste toitumisharjumused rahvusvahelises võrdluses Maarja Kukk

Koolinoorte kehaline aktiivsus Alice Haav

Eesti kooliõpilaste riskikäitumine Sigrid Vorobjov

SOTSIAALNE KESKKOND

Kooliõpilaste rahulolu perekonna ja eakaaslaste toetusega Ly Kasvandik

Õpilaste hinnangud koolikeskkonnale Eestis ja teistes riikides Jaanika Piksööt

Kooliõpilaste kiusamine koolis ja internetis Jaanika Piksööt

Õpilaste suhtlemine elektroonilises meedias Jaana Rahno

LISAD: Rahvusvahelise koolinoorte tervisekäitumise (HBSC) uuringu tulemuste võrdlustabelid

Eesti Arst HBSC erinumber

Info

Aasta
2020
Väljaandja
Celsius Healthcare