Liigu edasi põhisisu juurde

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse eesmärk on eestikeelse meditsiiniterminoloogia korrastamine, ühtlustamine, vajadusel uute terminite loomine ja ka nende juurutamine.

Ülesanded

  • Arstiteadusliku oskuskeele täpsustamine ja ühtlustamine
  • Uute meditsiiniterminite moodustamine ja tuletamine ning võõrkeelsete terminite eestindamine
  • Meditsiinierialade, -kutsete ja -ametikohtade nimetuste korrastamine
  • Rahvusvaheliste meditsiiniliste klassifikaatorite, koodiloendite jms eestindamine ning nende haldusprotsessis osalemine
  • Päringute vastamine, konsultatsioonide ja soovituste andmine
  • Juhiste ja soovituste andmine valdkondlike ja ärisõnastike koostamiseks erialaste IKT projektide juures
  • Erialaste tõlkeprojektide juhendamine ja nõustamine terminitöös
  • Meditsiiniterminoloogia-alaste koolituste korraldamine
  • Tänapäevase eestikeelse meditsiiniterminoloogia kättesaadavuse eest hea seismine

Keskuse töö

Keskuse tööd juhib Tervise Arengu Instituut, töös osalevad lisaks Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Haigekassa, Terviseameti, Ravimiameti, Tartu Ülikooli ja arstiteaduslike erialaseltside esindajad. Vajadusel konsulteeritakse terminoloogiaspetsialistidega Eesti Keele Instituudist ja keelespetsialistidega ülikoolide juures.

Töörühm küsimuste arutamiseks ja otsuste tegemiseks kutsutakse kokku vajadust mööda ning otsuseid tehakse konsensuse alusel.

Terminoloogiakeskuse termineid puudutavad otsused on soovituslikud.

Terminite andmebaas

Osaline terminite andmebaas on koondatud veebisõnastikku. 2022. aasta jooksul valmib uus ja tänapäevane terminibaas.

Lisaks antakse uutest terminitest teada erialase perioodika või kirjanduse vahendusel.