Liigu edasi põhisisu juurde

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse eesmärk on eestikeelse meditsiini- ja tervise valdkonna terminoloogia korrastamine, ühtlustamine, vajaduse korral uute terminite loomine ja ka nende juurutamine.

Keskuse ülesanded

  • Arstiteadusliku, õenduse ja tervishoiu terminoloogia loomine, täpsustamine ja ühtlustamine
  • Valdkondliku terminoloogiatöö ja terminoloogiahalduse korraldamine
  • Terminoloogiatöös ühtse kokkuleppeprotseduuri juurutamine
  • Rahvusvaheliste terminoloogiate, klassifikaatorite, loendite jms eestindamine, kohalike loendite ühtlustamine
  • Andmekvaliteedi tagamises osalemine terminoloogiapartnerina
  • upTISi meeskonnas osalemine terminoloogiapartnerina
  • Klassifikaatorite ja koodiloendite koordinatsioonikogus osalemine terminoloogiapartnerina
  • Terminipäringutele vastamine, terminisoovituste andmine
  • Erialaste uurimistööde, artiklite, tõlgete jms terminoloogiline nõustamine
  • Terminite andmebaasi haldamine

Terminite andmebaas

Tervisesõnastik

Keskuse töö ja terminoloogia töörühmad

Keskuse tööd juhib Tervise Arengu Instituut. Terminoloogiahalduses osalevad ka partnerid Sotsiaalministeeriumist, TEHIKust, Eesti Haigekassast, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tervishoiukõrgkoolist ja erialaseltsidest. Terminoloogiatööd tehakse mitmes valdkondlikus töörühmas ja nende tööd juhib meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse projektijuht.  

Toitumise valdkond

Tagli Pitsi TAI terviseriskide ennetamise keskus, toitumise ja liikumise valdkond, ekspert
Haidi Kanamäe TAI terviseriskide ennetamise keskus, toitumise ja liikumise valdkond, valdkonna juht
Inga Villa TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, lektor
Ly Villo Tallinna Tehnikaülikool, keemia ja biotehnoloogia instituut, vanemlektor
Siiri Oad Eesti Kliinilise Toitmise Selts, juhatuse liige; Põhja-Eesti Regionaalhaigla, toitmisravi teenuste juhtiv spetsialist
Hanna-Liis Lepp Eesti Kliinilise Toitmise Selts, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, terminoloogia töögrupi juht, toitmisravi osakonna juhataja, arst-konsultant

Alkoholi, narkootikumide ja tubaka tarvitamise ennetamise valdkond

Aljona Kurbatova TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus, keskuse juht
Anna-Liis Veerpalu TAI terviseriskide ennetamise keskus, alkoholi ja tubaka valdkond, vanemspetsialist
Anneli Sammel TAI terviseriskide ennetamise keskus, keskuse juht
Liina Haring Konsultant, TÜ kliinilise meditsiini instituut, psühhiaatria kaasprofessor, TÜ kliinikumi psühhiaatria kliinik, psühhiaater

Registrite ja tervisestatistika valdkond

Kaire Innos TAI teadusdirektor
Keiu Paapsi

TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna teadur

Margit Mägi TAI vähiregistri juht
Gleb Denissov TAI surma põhjuste registri juht
Kärt Allvee TAI raseduse infosüsteemi juht
Piret Viiklepp TAI registrite osakonna juhataja
Birgit Saare TAI vähi sõeluuringute registri juht
Dolores Eamets

TAI vähi sõeluuringute registrianalüütik

Eliise Leif TAI vähi sõeluuringute registri vanemanalüütik

Uimastipoliitika keelekasutuse valdkond

Aljona Kurbatova TAI uimastite ja sõltuvuste keskuse juht
Katri Abel-Ollo TAI uimastite ja sõltuvuste keskuse teadur
Mart Kalvet

MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing “LUNEST” juhatuse liige, tugiisik programmis SÜTIK

Liina Haring TÜ kliinilise meditsiini instituudi psühhiaatria kaasprofessor, SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku psühhiaater
Aet Kuusik TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur
Rita Kerdmann Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse juht
Katrin Viira Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse Viljandi osakonna juhataja

Valdkonnaülene ennetus

Ennetuse teadusnõukogu liikmed

Asutus Esindajad
Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituut   Jana Holmar,  Kadi Lubi
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut   Dagmar Kutsar, Judit Strömpl
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut  Evelyn Kiive, Tiina Kivirand
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Ülle Ernits, Kristi Rannus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool    Merle Varik, Ülle Parm
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut  Liisi Ausmees, Andero Uusberg
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut   Merike Sisask, Karmen Toros
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut Astra Schults, Kristi Pedak
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut Grete Arro, Kati Aus
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Kersti Pärna, Kaja-Triin Laisaar
Sisekaitseakadeemia  Maret Miljan, Kaisa Kajo
Tervise Arengu Instituut Karin Streimann, Triin Vilms
Tartu Ülikooli õigusteaduskond Jaan Ginter, Aleksei Kelli

Lisaks:

Sirje Vaask TÜ loodus- ja terviseteaduste instituut

Terminite andmebaas

Töörühmades kokkulepitud termineid ja nende definitsioone saab vaadata Tervisesõnastikust, mis täieneb kogu aeg ja seal avaldatud terminid jõuavad ajapikku ka Sõnaveebi.