Liigu edasi põhisisu juurde

Tuberkuloositõrje

Tuberkuloosiregister

 • Kogume tuberkuloosiregistrisse andmeid kõigi tuberkuloosi haigusjuhtude, ravimresistentsuse ja tuberkuloosi ravi kohta
 • Registri andmeid kasutatakse ravitõhususe analüüsiks ja tõrjemeetmete ning tervishoiuteenuste plaanimiseks
 • Tuberkuloosi haigestumuse ja ravitulemuste andmed leiab tervisestatistika andmebaasist

Tervisedendus ja ennetus

 • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
 • Jagame tõenduspõhist teavet otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale
 • Osaleme riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Teeme koostööd ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui ka välismaal

Teenused

 • Arendame ja koordineerime tuberkuloosi otseselt kontrollitava ambulatoorse ravi teenust
 • Tagame tuberkuloosiravi kvaliteedi konsiiliumide ja supervisioonide kaudu

Koolitused ja teavitustegevus

 • Viime ellu tuberkuloosikoolitusi tervishoiutöötajatele
 • Anname välja tuberkuloosimaterjale elanikkonnale ja juhendmaterjale spetsialistidele
 • Tuberkuloosi ennetamise ja ravi kohta loe täpsemalt veebilehelt www.terviseinfo.ee

Tuberkuloosi valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukavas 2020–2030.