Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart

Narkootikumide tarvitamise ennetamine

Uuringud ja analüüsid

.
Foto: Priscilla du Preez, Unsplash

Tervisedendus ja ennetus

 • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
 • Jagame tõenduspõhist teavet otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale
 • Arendame noorte uimastitarvitamise skriinimist ja varajast sekkumist
 • Osaleme riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Teeme koostööd ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui ka välismaal

Nõu ja abi

Vaata narko.ee

Teenused

Arendame ja rahastame järgmiseid teenuseid narkootikumide tarvitajatele ja nende lähedastele:

 • Ravi ja rehabilitatsioon, sealhulgas opioidsõltuvuse asendusravi
 • Nõustamisteenused uimastiprobleemidega inimestele ja nende lähedastele
 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele inimestele
 • Naloksooni programm üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks
 • Nõustamisprogramm kanepitarvitajatele (VALIK programm)
 • Tugiisik narkootikumide tarvitajale (SÜTIK programm)

Narkomaaniaraviregister

Narkomaania ravi kohta kogub andmeid narkomaaniaraviregister (NARIS). Loe täpsemalt registri kohta.

Koolitused ja teavitustegevused

 • Veebilehelt narko.ee saab infot uimastite, nende mõjude, tarvitamisest hoidumise, ohutuma tarvitamise ja abivõimaluste kohta
 • Koostame ja anname välja infomaterjale  elanikkonnale ja spetsialistidele
 • Veebilehelt tarkvanem.ee saab lapsevanematele mõeldud infot uimastiennetuse ja vanemlike oskuste arendamise kohta
 • Veebilehelt terviseinfo.ee  leiab metoodikaid, trükiseid ja juhendmaterjale spetsialistidele uimastiennetuse valdkonnas
 • Koolitame spetsialiste, et anda neile narkootikumide tarvitajate abistamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Narkootikumide tarvitamise vähendamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukavas 2020–2030.

Narkootikumide tarvitamise ennetamine, Narkomaaniaraviregister, ESPAD Eesti koolinoorte uimastite tarvitamise uuring, HBSC Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, Reovee uuring, EMCCDA Euroopa narkootikumide veebiküsitlus, TKU täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring