Liigu edasi põhisisu juurde

Koolitused

Pakume spetsialistidele enesetäiendamise võimalusi tervise ja sotsiaaltöö valdkondades. Korraldame koolitusi ja teisi tervise- ja sotsiaalvaldkonna sündmusi: riiklikke ja rahvusvahelisi konverentse, infopäevi ja supervisioone.

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist viidi lastekaitsetöötajate ja asendushoolduse valdkonna koolitused Tervise Arengu Instituudist (TAI) üle Sotsiaalkindlustusametisse.

Sotsiaalkindlustusamet pakub täisteenust, kuhu kuuluvad laiapõhjalisele ennetustööle lisaks asendushoolduse valdkonna töötajate koolitused ja ka teisest vanemast sündinud laste perede nõustamine. 

Kontaktid leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Aastas osaleb meie koolitustel ligi 5000 inimest. Pakume kokku üle 300 koolituse ja kursuse. Korraldame 34 suuremat konverentsi igal aastal.

Koolitused on mõeldud koolide, lasteasutuste,  sotsiaal- ja noorsootöötajatele, lastega töötavate spetsialistide võrgustikule, tervishoiutöötajatele ja tervisedendusega tegelevatele spetsialistidele, nõustajatele ja psühholoogidele, kohalikele omavalitsustele, tervise ja sotsiaalvaldkonda panustavatele riigiasutustele, korrakaitseametnikele, mittetulundusühingutele, ettevõtetele ning sädeinimestele kogukonnas.

Koolitustel osalemine

Koolituskalender

Vaata
  • Koolituste toimumise ajad on toodud koolituskalendris ja samas saab ka koolitustele registreeruda. Kalendrisse lisandub koolitusi pidevalt.
  • Osale koolitustest saab registreerida vaid asutuste kaudu. 
  • Igal aastal kõiki koolitusi ei toimu. Asjaomane märge on tehtud koolituse juurde.
  • Koolitusel osalemise tingimuste kohta loe lisaks:

Koolitussuunad

Meie eesmärk on pakkuda mitmekülgseid ja ajakohaseid tervise- ja sotsiaalvaldkonna täienduskoolitusi. Koolituste korraldamise aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus, Täienduskoolituse standard ja Tervise Arengu Instituudi Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise kord. Koolitused toimuvad õppekava alusel ja need registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (ID 16013).