Liigu edasi põhisisu juurde

Raseduse infosüsteem

Raseduse infosüsteem kogub isikustatud andmeid kõigi Eestis toimunud sündide ning raseduste katkemiste ja katkestamiste kohta.

Infosüsteemi kuulub kaks andmekogu: meditsiiniline sünniregister ja meditsiiniline raseduse katkemise ning katkestamise register.

Miks on infosüsteemi vaja?

 • Andmed võimaldavad analüüsida raseduse kulgu ja lõppemist (sünd, raseduse katkemine või katkestamine), sündimust, ema ja vastsündinu haigestumust ja suremust mõjutavaid tegureid ning hinnata rasedusaegset jälgimisperioodi.
 • Andmete alusel hinnatakse diagnostikat ja ravikäsitlust.
 • Infosüsteemi andmeid kasutatakse tervishoiuteenuste korraldamiseks ja tervisepoliitika väljatöötamiseks.
 • Infosüsteemi andmete põhjal avaldatakse statistikat ja tehakse teaduslikke, sealhulgas epidemioloogilisi uuringuid.

Milliseid andmeid kogume?

 • raseda sotsiaal-demograafilised andmed
 • raseduse andmed (raseduse kulg, riskifaktorid, kunstlik viljastamine, sünnieelne diagnostika, uuringud ja ravi, kaasuvad haigused jm)
 • raseduse katkemise või katkestamise andmed (raseduse katkemise või katkestamise liik, meetod, rasedusvastaste vahendite kasutamine, varasemad sünnitused ja rasedused jm)
 • sünnituse andmed (sünnituse kulg, sünnituse viis, kestus, tüsistused, diagnoosid ja ravi kestus jm)
 • vastsündinud lapse andmed (lapse seisund, lapse mõõdud, sünnihinne Apgari järgi, nabaväädivere näitajad, platsentatsiooni tüüp mitmikel, toimingud, sõeluuringud, immuniseerimine, toitmine, kaasuvad haigused jm)
 • täiendavad andmed enneaegse vastsündinu kohta (lapse seisund, toimingud ja ravi, uuringud, kaasuvad haigused, toitmine jm)

Kes esitavad andmeid?

 • Sünnitusabi, kodusünnitusabi ning günekoloogia ja pediaatria tervishoiuteenuse osutajad

Andmete esitajatele

Andmete kogumise alusdokumendid:

 • Sünnikaart esitatakse iga elusalt või surnult sündinud lapse kohta
 • Enneaegse lapse kaart esitatakse täiendavalt enneaegse elusa (raseduskestusega kuni 33+6) lapse sünni korral
 • Raseduse katkemise ja katkestamise andmekaart

Raseduse katkemise ja katkestamise registrile saab andmeid edastada TAI elektroonilise sisestusportaali kaudu.

Andmete esitamise viisid

 • väljavõte tervishoiuteenuse osutaja andmebaasist
 • riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu (X-tee)
 • elektrooniliselt täidetud andmekaart krüpteeritult (Tervise Arengu Instituut krüpto 70006292) e-postiga kart.allvee@tai.ee
 • paberil täidetud andmekaart raseduse infosüsteemile tähitud postiga aadressil Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Andmete avaldamine

Teabepäring

Sünniregister sisaldab andmeid alates 1992. aastast. Raseduse katkemiste ja katkestamiste statistika on kättesaadav alates aastast 1996. Andmed on isikustatud alates 15.03.2019.