Liigu edasi põhisisu juurde

HPV kodutest aitab ennetada emakakaelavähki

Uudis

Emakakaelavähk on väga raske haigus, kuid seda saab ennetada HPV vastu vaktsineerides ja osaledes emakakaelavähi sõeluuringul. Seejuures on võimalus testida end ka kodus, tellides testikomplekti omale postiga koju. Viies maakonnas pakuvad koduteste ka apteegid.

Emakakaelavähi peamine riskitegur on nakatumine inimese papilloomiviirusga (HPV). Viirusel on üle 200 alatüübi, ja suurem osa naistest ja meestest puutub ühe või teise alatüübiga elu jooksul kokku. Vähi tekkega on seos teataval hulgal HPV alatüüpidel (kõrge riski HPV). HPV-ga nakatumine ei anna üldiselt sümptomeid ega too kaasa muudatusi enesetundes, seega ei pruugi inimene ise teadagi oma nakatumisest.  Enamikel juhtudel viirus taandub iseeneslikult teatud aja möödudes, kuid organismi pikalt püsima jäänud kõrge riski HPV võib esile kutsuda vähieelseid rakumuutusi, millest aja jooksul võib omakorda välja kujuneda vähk.

Sõeluuringuga on võimalik üles leida need naised, kellel on vähirisk suurem või väljakujunenud rakumuutused emakakaelal ehk vähieelne seisund, samuti naised, kes juba on vähki haigestunud.

Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse ravikindlustatud ja ravikindlustuseta naisi vanuses 30–65 iga viie aasta järel. Sõeluuringule oodatakse ka naisi, kellel on emakakael või emakas eemaldatud. Sõeluuringu HPV testi, sh kodutesti, on võimalik ka sel juhul teha – see on oluline, sest emakakaelavähile lisaks suurendab HPV tupe- ja häbemevähki haigestumise riski.

Sõeluuringut on Eestis korraldatud alates 2006. aastast, kuid paraku on emakakaelavähi haigestumus püsinud kõrge. Et sõeluuring oleks tõhus, on oluline piisavalt suur sihtrühma kuuluvate naiste osalus – see peaks olema üle 70%. Vähi sõeluuringute registri andmetel on Eestis emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär jäänud enamasti alla 50%. Positiivset muutust ja suurenevat osalusmäära näeme alates 2021. aastast, mil emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on pakutud HPV kodutesti tegemise võimalust.

Sõeluuringu HPV testi saab teha kodus või tervishoiuasutuses

HPV-testil põhineva sõeluuringu korral on võimalik kasutada kodutesti, mis tähendab, et naine saab sõeluuringuks vajaliku proovi võtta ise sobival ajal ja saata selle postiga laborisse analüüsimisele. HPV kodutest on kasutusel juba mitmes Euroopa riigis, näiteks Rootsis ja Hollandis, ning üha rohkem riike plaanib selle testimisviisi rakendamist.

Teadusuuringute tulemused on kinnitanud, et isevõetud proov on sama täpne ja usaldusväärne kui tervishoiutöötaja võetud proov HPV määramiseks.

Tervise Arengu Instituut (TAI) on koostöös Tervisekassaga korraldanud Eestis kodutestimist alates 2020. aastast, pakkudes naistele võimalust valida, kas teha sõeluuringuks vajalik test kodus ise või pöördudes tervishoiuasutusse. Paralleelselt on analüüsitud kodutestimise tehtavust Eestis ning eri proovivõtuvahendite kasutusmugavust. Hinnatud on ka erisuguste kodutesti pakkumise viiside tõhusust, saates kodutesti postiga kodusele aadressile, pakkudes kodutesti veebist tellimise või apteegist kättesaamise võimalust.

Uuringute tulemused näitavad, et kodutest on tõhus emakakaelavähi ennetamise viis. Eesti naised on kodutesti väga hästi vastu võtnud ning enamik kodutesti kord kasutanutest soovib seda võimalust kasutada ka edaspidi. 2021. aastal elluviidud pilootprojekti tulemustel suurenes sõeluuringu osalusmäär keskmiselt 10% võrra, mida saab seostada sõeluuringu tegemise viiside laienemisega ja kodutesti võimaldamisega.

 HPV kodutestimise joonis
2021. a HPV kodutestimise pilootuuringus osalenud 3113 naise vastus küsimusele „Millist emakakaelavähi sõeluuringu meetodit eelistate tulevikus?“

2022. aastal viidi Ida-Virumaal ellu pilootprojekt, mille raames said naised soovi korral kodutesti apteegist. Tulemused näitasid, et apteegid on väga hea võimalus kodutestide kättesaadavuse suurendamiseks ja sõeluuringus osalemise parandamiseks.

Eelmisel aastal valis emakakaelavähi sõeluuringu tegemiseks kodutesti juba üle 5300 naise. Vähi sõeluuringute registri andmetel oli 2022. aastal emakakaelavähi sõeluuringu üldine osalusmäär Eestis 58%, mida on 7% võrra rohkem kui aasta varem.

2023–2024. aastal pakutakse koduteste lisaks Ida-Virumaale ka Viljandi, Võru, Põlva, ja Valga maakonna apteekides

TAI ja Tervisekassa koostöös pakutakse kodutesti valikuvõimalust nii sel kui ka järgmisel aastal. Alates augustikuu keskpaigast on sõeluuringu testimisviisi valiku võimalus kõigil 2023. aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvatel naistel, kes veel ei ole jõudnud uuringut teha. 2024. aasta sihtrühmale on kodutest kättesaadav juba aasta algusest.

Kodutestimise komplekt HPV proovi võtmiseks
Kodutestimise komplekt HPV proovi võtmiseks.

Sihtrühma kuuluvad naised saavad tellida kodutesti veebist aadressilt hpv.synlab.ee. Tasuta koduteste pakutakse ka Viljandi-, Võru-, Põlva-, Valga- ja Ida-Viru maakonna apteekides. Kokku osaleb projektis 89 Apotheka, Benu, Euroapteegi ja Südameapteegi apteeki. Kodutesti on apteegist võimalik saada kõigil sel aastal sihtrühma kuuluvatel naistel ja see ei ole seotud tegeliku elukohaga. Näiteks Tallinnas elaval naisel on Võrumaale sattudes võimalik soovi korral saada kodutest sealsest apteegist.

Julgustame naisi sõeluuringul osalema, sest see on hea võimalus oma tervise kontrollimiseks ja vähi ennetamiseks. Oluline on teada, et emakakaelavähi eelsed seisundid on hästi ravitavad, samuti on ravitulemused paremad vähi varajasel avastamisel.

Reeli Hallik, Tervise Arengu Instituudi vanemanalüütik

Rohkem infot sõeluuringute kohta saab sõeluuringute veebilehelt.

Lisainfot kodutestimise kohta leiab TAI kodulehelt.