Liigu edasi põhisisu juurde

JANPA

JANPA oli kogu Euroopat hõlmav toitumisele ja füüsilisele aktiivsusele suunatud projekt, aitamaks kaasa laste ja noorukite ülekaalulisuse tõusu peatumisele Euroopa Liidu liikmesriikides.

Taust

Euroopas mõjutab ülekaalulisus ja rasvumine üht vanuses 6–9 aastast last kolmest. Rasvumine on seotud paljude haiguste riskiga ning koormab olulisel määral ka sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi.

JANPA eesmärgid

  • hinnata ja prognoosida ülekaalulisuse ja rasvumise majanduslikke kulusid
  • parandada lapseootel naistele ja väikelastega peredele suunatud tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust käsitlevate integreeritud sekkumiste rakendamist
  • aidata kaasa lapse tervislikumale arengule perekonnas, lasteaias ja koolis
  • parandada toitumisinfo kättesaadavust ja kasutamist riiklike tervishoiuasutuste, sidusrühmade ja perekondade poolt

Kuidas?

Ülekaalu tõusule lahenduste otsimisel on olulised kolm märksõna:

  • Elukaarel põhinev lähenemisviis. See tähendab, et lastele suunatud tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamine saab alguse juba ema raseduse ajal ning lapse varases elueas.
  • Poliitikad ja sekkumised peavad tulenema sektoriülestest lähenemistest, sealhulgas ka valitsuste paremini koordineeritud tegevustest sotsiaal-, tööhõive-, haridus-, põllumajandus-, transpordi- ja ettevõtlussektoris.
  • Toitumine ja füüsiline aktiivsus on seotud sotsiaalsete oludega. Seetõttu oli  sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine JANPA väga oluline aspekt.

Osalejad

Projektis osales kokku 25 Euroopa Liidu liikmesriiki ja Norra. Lisaks oli projekti kaasatud 13 koostööpartnerit, sh Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa esindus.

Rahastaja

Projekti rahastaja on Euroopa Liidu terviseprogrammist (2014–2020).

Lisainfo

 Koduleht: www.janpa.eu
 JANPA Facebookis ja YouTube'is