Liigu edasi põhisisu juurde

Isikuandmete töötlemine ja andmekaitse

Tervise Arengu Instituut kui isikuandmete töötleja kogub isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik meie põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. Näiteks töötleme isikuandmeid rahvastiku tervise analüüsimiseks ning rahvatervishoiu tegevuste planeerimiseks ja hindamiseks, samuti teadustöös.

Siit lehelt leiad ülevaate, missuguseid andmeid me võime Sinu kohta koguda, milleks ja mis alusel me seda teeme, kuidas neid kasutame ja säilitame ning missugused on Sinu õigused meie poolt töödeldavate isikuandmete suhtes.

Isikuandmetega tutvumine

Sul on õigus tutvuda Sinu kohta kogutud isikuandmetega.

Samuti on Sul õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel.

Kuna valdavalt toimub isikuandmete töötlemine seaduse alusel ja andmete säilitamiseks on kindlaks määratud tähtajad, siis nende andmete kustutamise või teise vastutava töötleja juurde ülekandmise väljastamise taotluseid ei rahuldata.

Meil on õigus andmete väljastamisest keelduda isikuandmete kaitse seaduses nimetatud juhtudel, eelkõige kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset
  • kahjustada riiklikku julgeolekut

Isikuandmete päring

  • Oma isikuandmetega seonduvate õiguste kasutamine on tasuta.
  • Kui soovid pärida enda isikuandmete kohta,  saada meile taotlus.