Skip to content

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring (RVTU)

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Info uuringus osalejale ja link küsimustiku täitmiseks veebis

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu eesmärk on saada terviklik ülevaade elanikkonna vaimse tervise olukorrast. Tegu on esimese ulatusliku vaimse tervise uuringuga Eestis.

Uuringu abil selgitame välja, milline on Eesti inimeste vaimne tervis ning üldine heaolu, et aidata riigil paremini planeerida tugiteenuste ja ennetusmeetmete vajadust. Uuringu tulemused aitavad kaasa elanikkonna vaimse tervise terviklikuma monitoorimissüsteemi planeerimisel, mille abil saab tulevikus abivajajale tagada võimalikult kiiresti parima abi.

Uuring hõlmab suure rahvastikupõhise valimiga (20000 vastajat) vaimse tervise longituudset küsitlusuuringut, mis viiakse läbi kolmes laines aastatel 2020-2022, et kaardistada aastate jooksul toimuvaid muutusi. Küsitluse sihtrühmaks on vähemalt 15-aastased Eesti elanikud. Küsitlusuuringu tulemusi analüüsitakse koos riiklikest registritest pärinevate andmetega.

Tegu on mahuka longituudse küsitlusuuringuga, mis viiakse läbi kolmes laines, et kaardistada muutusi aasta jooksul. Kriisieelse olukorraga võrdlemiseks korraldatakse järeluuringud kolmes varem uuritud kohordis.

Uuring viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooliga.

Mida uurime?

  • Demograafilised näitajad (demograafilised näitajad, haridustase, sissetulek, leibkond)
  • Vaimse tervise näitajad (emotsionaalse enesetunde küsimustik, traumeerivad sündmused, toitumiskäitumine, hasartmängurlus)
  • Riski-ja toimetulekutegurid (pikkus, kaal, kroonilised haigused, enda eest hoolitsemine, liikumine, suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine, emotsioonidega toimetulek, lähedaste toetus, lähisuhtevägivald)
  • COVIDi stressorid (nakatunutega kokkupuuterisk, koroonaviiruse testimine/diagnoosimine, kriisist tingitud muutused vaimses tervises ja tööhõives, stress)
  • Tugiteenuste kättesaadavus (abivõimalused ja nende kasutamine, millistest teenustest puudust tunti, millised teenused võiksid olla paremini kättesaadavad)

Lisaks viiakse läbi valideerimisuuring küsitlusmeetodi täpsuse kontrolliks ja optimeerimiseks ning tehakse kvalitatiivuuringuna süvaintervjuud haavatavates rühmades sh politsei eesliinitöötajad, hooldustöötajad, lastega pered.

Rahastajad

Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri RITA tegevuse 1 vahenditest.

Ajakava

 

Andmekogumine

Tulemuste avaldamine

I laine

04.01.2021 - 28.02.2021

 märts 2022 (esmased tulemused)

II laine

03.05.2021- 27.06.2021

 september 2022 (esmased tulemused)

III laine

03.01.2022 - 28.02.2022

mai 2022


Uuringus osalejale

Kui oled saanud uuringukutse, oled üks 20 000 Eesti elanikust, kes valiti uuringusse juhuvaliku teel rahvastikuregistri andmebaasist. Kuigi ootame, et kutsutud osaleksid kõikides uuringulainetes, saad osaleda ka siis, kui esimeses uuringulaines jäi küsimustikule vastamata. Vastama on oodatud kõik kutsutud olenemata sellest, kas on vähimaidki muresid vaimse tervisega.

Uuringus osalemiseks palume vastata küsimustikule, mille täitmine võtab aega keskmiselt 30 minutit. Küsimustik sisaldab küsimusi sotsiaal-demograafilise seisundi, vaimse tervise, elustiili ning koroonaviiruse epideemiaga seotud stressi ja toimetuleku kohta.

Küsimustiku täitmise võimalused

  • täida küsimustik veebis. Küsimustiku täitmiseks vajad oma unikaalset tunnuskoodi, mille leiad posti teel saadud ankeedi paremast ülanurgast.
  • täida küsimustik SMS-ga saadetud otselingi kaudu
  • täida posti teel saadud küsimustik ja saada see kaasasolevas ümbrikus tagasi, postimaks on juba tasutud

Уважаемый участник / уважаемая участница исследования! Если Вы получили приглашение к участию по почте, но хотите заполнить анкету онлайн, то перейдите к ней по этой ссылке.