Liigu edasi põhisisu juurde

HIV-i ennetamine

Uuringud ja analüüsid

Foto: Joanna Nix, Unsplash

Tervisedendus ja ennetus

 • Räägime kaasa õigusloomes ja mõjutame tervisepoliitikat
 • Jagame tõenduspõhist teavet otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale
 • Töötame välja meetmeid noorte seksuaalkäitumise kohta
 • Osaleme riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Teeme koostööd ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui ka välismaal

Teenused

Teenuste info

vaata hiv.ee
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad inimesed, meestega seksivad mehed)
 • Vabatahtliku HIVi testimise ja nõustamise teenused nii täiskasvanutele kui ka noortele
 • Abivõimalused narkootikumide tarvitajatele ja nende lähedastele
 • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud psühholoogilise, sotsiaalse ja kogemusnõustamise teenused
 • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus
 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused

Koolitused ja teavitustegevused

 • Korraldame koolitusi ja anname välja spetsialistidele suunatud juhend- ja infomaterjale
 • Anname välja elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjale
 • Haldame veebilehte hiv.ee, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud teave HIVi ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta

HIVi ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukavas 2020–2030.