Skip to content

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2009/2010. õppeaasta Eesti HBSC uuringu raport

Uuring
Allalaadimine (PDF, 1.65 MB)

Põhiliselt käsitleb käesolev raport 11–15-aastate õpilaste tervist ja tervisekäitumist ning neid mõjutavaid tegureid 2010. aastal, see sisaldab 6 peatükki, milles antakse ülevaade uuringu metoodikast, õpilaste sotsiaalmajanduslikust olukorrast, koolikeskkonnast, terviseseisundist, toitumisharjumustest, kehalisest aktiivsusest ja riskikäitumisest.

135591995867_Eesti_kooliopilaste_tervisekaitumine

Info

Aasta
2012
Väljaandja
Tervise Arengu Instituut