Liigu edasi põhisisu juurde

HPV kodutesti juurutamine riiklikus emakakaelavähi sõeluuringus

TAI ja Tervisekassa jätkavad 2023. ja 2024. aastal inimese papilloomi-viiruse (HPV) kodutesti pakkumist emakaelavähi sõeluuringus. Projekt on ellu kutsutud eesmärgiga tagada kodutesti kättesaadavus ja selle testimisviisi pakkumise järjepidevus emakakaelavähi sõeluuringus.

Alates 2023. aasta augustist pakutakse kõigile sel aastal emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes aasta esimeses pooles ei jõudnud veel sõeluuringul osaleda, võimalust valida kodutesti tegemise ja tavapärasel viisil kliinikus sõeluuringus osalemise vahel. 2024. aastal on sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel naistel võimalik kodutesti teha terve aasta jooksul.

Mis on HPV sõeluuring ja milleks on seda vaja?

Emakakaelavähk on haigus, mida saab ennetada õigeaegse HPV vastase vaktsineerimise ja regulaarse sõeluuringu abil. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki umbes 150 naist ja selle tõttu sureb umbes 60 naist aastas.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele, et ennetada emakakaelavähki. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–65 aastat viieaastase intervalliga. Sõeluuringule on oodatud ka naised, kellel on emakas osaliselt või täielikult eemaldatud (hüsterektoomia). Emakakaelavähi teke ei ole seotud pärilikkusega ja haigestuda võivad naised igas vanuses. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on peamiselt sugulisel teel leviv HP-viirus. HPV-ga nakatudes võivad rakkudes tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ja emakakaelavähk, mõjutamata enesetunnet. Sõeluuring võimaldab tuvastada HPV nakkuse, tänu millele saab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad.

2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel HPV uuring, mille abil saab tuvastada HPV kõrge riski ehk vähki põhjustavaid alatüüpe. Sõeluuring on tõhus meede emakakaelavähi ennetamiseks. Tavapäraselt tehakse sõeluuringuid tervishoiu­asutuses. Nüüd on võimalik teha sõeluuringu HPV test ka ise kodus. Kodutest on kliinikus tehtud HPV uuringuga sama usaldusväärne emakakaelavähi riski hindamise meetod. Juhendit järgides on proovi võtmine lihtne ning seda saab teha privaatselt ja mugavalt endale sobival hetkel.

HPV kodutestimine on varasemate uuringute tulemustel ja mitme Euroopa riigi kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osade naiste jaoks ka mugavamaks testimisviisiks. 2020–2022. aastal TAI juhitud kodutestimise projektide tulemused on kinnitanud kodutestimise tulemuslikkust ja naised on selle testimisviisi vastu võtnud väga hästi.

Keda ootame osalema?

2023. aasta augustist on sel aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvatel naistel, kes pole veel jõudnud sõeluuringus osaleda, võimalus valida, kas osaleda sõeluuringus tavapärasel moel kliinikus või teha kodutest. 2024. aastal on kodutest sihtrühmale kättesaadav alates aasta algusest kogu sõeluuringuaasta vältel.

Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse 30–65-aastaseid ravikindlustatud ja ravikindlustuseta naisi iga viie aasta järel.

2023. aastal on sõeluuringule oodatud naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

2024. aastal on sõeluuringule oodatud naised sünniaastaga 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994.

Sõeluuringule on oodatud ka need naised, kellel on emakas osaliselt või täielikult eemaldatud (hüsterektoomia). HPV testi (sh kodutesti) on võimalik teha ka emaka puudumise korral.

Kuidas sõeluuringul osaleda?

Kõigil sihtrühma kuuluvatel soovijatel, kes ei ole jõudnud veel emakakaelavähi sõeluuringul osaleda, on võimalik valida, kas teha sõeluuringuks vajalik HPV test kodus või pöörduda uuringu tegemiseks tervishoiuasutusse.

Kodutesti valik on vabatahtlik ja sellega ei kaasne lisakulusid. Kõik vajalikud lisauuringud on osalejale samuti tasuta ja ravivajaduse korral on tagatud ravi ka ravikindlustuse puudumise korral.

Kodutest on võimalik tellida veebipõhisest tellimiskeskkonnast. Kodutesti tellimiseks on tellimiskeskkonnas vaja tuvastada end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga. Saate kodutesti kättesaamiseks valida sobiva postitusviisi ja saata proovi hiljem analüüsimisele tasuta. Kodutestikomplekt postitatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse tegemist.

Projektis on laboripartneriks SYNLAB Eesti, kes haldab kodutesti tellimiskeskkonda, postitab tellitud kodutestikomplektid, teeb HPV analüüsi ja teavitab kodutesti teinud naisi uuringu tulemusest.

Kuidas kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule?

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse naisi personaalse SMS-kutse, e-kutse või paberkutse abil. E-kutseid ja paberkutseid (juhul kui e-posti aadress pole teada) saadab Tervise Arengu Instituudi vähi sõeluuringute register ning SMS-kutseid Eesti Tervisekassa.

NB! Sõeluuringul osalemiseks ei pea jääma ootama personaalset kutset.

Kodutesti pakkumine Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru apteekides

2023. ja 2024. aastal pakuvad koduteste ka viie maakonna apteegid. Projektis osalevad Benu, Südameapteegi, Euroapteegi ja Apotheka apteegid. Projektis osalevate apteekide nimekiri: 

Projektis osalevast apteegist on kodutesti võimalik saada kõigil kõnealusel aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvatel naistel, sõltumata elukohast. Kodutesti apteegist kättesaamiseks on vaja isikut tõendavat dokumenti.

Sõeluuringute info Tervisekassa veebis

Tervisekassa kliendiinfotelefon:

 +372 669 6630

Loe lähemalt

Kuidas kodutesti teha?

HPV kodutestimise proovivõtukomplekti kuulub proovivõtuvahend, juhend proovi võtmiseks, infoleht ja märgistatud eelmakstud tagastusümbrik. Kodutesti valinud naistel palume proovi võtmisel järgida juhendit ja postitada proov hiljemalt viie päeva jooksul pärast selle võtmist. Proovi saatmine laborisse on tasuta.

  • Kui tellisite kodutesti veebikeskkonnast, siis saate proovi saata laborisse tellimuse esitamisel valitud postitusviisil tasuta.
  • Kui saite kodutesti apteegist, siis saate proovi koos kontaktandmete vormiga saata laborisse tasuta tavapostiga, postitades ümbriku lähimasse Eesti Posti (Omniva) kirjakasti. Kirjakastide asukohti saate vaadata Omniva kodulehelt

Olulised kuupäevad

31. detsember 2023 2023. a emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühmale on HPV kodutesti tellimine ja viies maakonnas apteegist kättesaamise võimalus avatud kuni 2023. a lõpuni.

31. jaanuar 2024 – jaanuari lõpuni võtab labor vastu 2023. a sihtrühma kodutestide proove. Analüüsitakse proovid, mis jõuavad laborisse hiljemalt 31.01.24. Pärast seda kuupäeva saabunud proove ei analüüsita.

4. jaanuar 2024 – avaneb 2024. a emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühmale HPV kodutesti tellimise ja apteegist kättesaamise võimalus viies maakonnas (Põlva, Valga, Viljandi, Võru, Ida-Viru).

Kuidas teavitatakse uuringu tulemustest?

Laboratoorse analüüsiga tehakse kindlaks, kas naine on nakatunud HPV kõrge vähiriski alatüüpidega. Kõiki kodutesti teinud naisi teavitatakse uuringu tulemusest isiklikult naise enda valitud kanali kaudu. Samuti edastatakse uuringu vastus terviseportaali.

Kodutesti teinud naisi teavitatakse personaalselt nii positiivse, negatiivse kui ka mitteadekvaatse uuringutulemuse korral.

Positiivne HPV testi tulemus ei tähenda, et on leitud rakumuutused või vähk vaid seda, et proovis on tuvastatud HPV nakkus ja leiu täpsustamises on vaja pöörduda kliinikusse lisauuringuks, milleks on vedelikupõhine tsütoloogiline uuring (LBC) ehk emakakaelalt võetav rakuproov. Ligi iga kümnes naine vajab sõeluuringus vähemalt ühte lisauuringut. Kodutesti positiivse tulemuse korral teavitatakse ka lisauuringu vajadusest. Kui olete saanud vastava teavituse, on väga oluline osaleda ka vajalikel lisauuringutel.

Negatiivne HPV testi tulemus tähendab, et proovis ei tuvastatud HPV nakkust. Sõeluuringule oodatakse Teid taas viie aasta pärast.

Mitteadekvaatne HPV testi tulemus tähendab, et proovis ei olnud piisavalt rakulist materjali ja seetõttu ei ole võimalik uuringu vastust anda. Sel juhul pakutakse kordustesti tegemise võimalust.

Kui olete saanud HPV kodutesti positiivse vastuse (on tuvastatud HPV nakkus), siis palume esimesel võimalusel pöörduda lisauuringu tegemiseks sobiva tervishoiuasutuse poole, broneerides aja sõeluuringu vastuvõtule. Vastuvõtuaega on võimalik broneerida digiregistratuuris või telefoni teel (rohkem valikuid). Emakakaelavähi sõeluuringut teostavate tervishoiuasutuste kontaktid leiate Tervisekassa veebilehelt.

Tulemused ja publikatsioonid

Korduvad küsimused HPV kodutestimise kohta