Skip to content

Vanemlus

Tervisedendus ja ennetus

  • Räägime kaasa perepoliitikas ja õigusloomes
  • Teeme koostööd kohalike omavalitsuste spetsialistidega ja erinevate koostööpartneritega perede ja vanemahariduse valdkonnaülese ennetuse planeerimisel ja korraldamisel
  • Piloteerime ja arendame jätkusuutlikke ja erinevaid sihtgruppe hõlmavaid sekkumismeetmeid vanemluse toetamiseks
  • Pakume lapsevanematele positiivse vanemluse alaseid teadmisi veebilehel www.tarkvanem.ee
  • Viime läbi sotsiaalkampaaniaid positiivse vanemluse teemadel
Vanem ja laps kummikutega porisel teel
Foto: Daiga Ellaby, Unsplash
"Imelised aastad" koolituste info
Vaata tarkvanem.ee

Koolitused

  • Pakume lapsevanematele vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koostöös kohalike omavalitsustega, laste vaimse tervise keskustega, perekeskustega ja turvakeskustega
  • Viime läbi väljaõppeid, täiendkoolitusi, supervisioone ja kovisioone vanemlusprogrammi grupijuhtidele
  • Korraldame vanemlusprogrammi peer-coachide tööd ja pakume neile supervisioone
  • Koolitame ja nõustame laste ja peredega töötavaid spetsialiste vanemahariduse teemadel

Uuringud ja analüüsid

Hindame vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolituste tulemuslikkust

Viime läbi muid vanemlusega seotud uuringuid ja analüüse