Liigu edasi põhisisu juurde

Kainem ja tervem Eesti

Programmi "Kainem ja tervem Eesti" eesmärk on vähendada alkoholi liigtarvitamisest tulenevaid kahjusid.

Programmi tegevused:

  • alkoholi liigtarvitamise (ohustav tarvitamine, kuritarvitamine ja sõltuvus) ennetamine, sh varajane avastamine ja lühisekkumine esmatasandi teenuseosutajate poolt

  • tänapäevaste ravivõimaluste tagamine alkoholitarvitamise häirega patsientidele

  • avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise häire olemusest ja ravivõimalustest

  • rakendatud meetmete tulemuslikkuse seire

Projekti raames on tegevused lõppenud. Raviteenused on üle viidud tervishoiuteenuste loetellu ja nende korraldus on alates 2023. aastast Tervisekassas. Perearstide ja -õdede koolitusi koordineerib jätkuvalt Tervise Arengu Instituut.

Projekti rahastaja

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames. Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 8 669 822 eurot.

Projekti ajastus

20152023

Raviteenuse kontaktid
vaata alkoinfo.ee

Partnerid

Peamised koostööpartnerid programmi tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.

Kaasatud on Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium, erialaühendused, Tartu Ülikool jt.

Lisainfo

Programmi tegevuste ülevaade ja materjalid

Kontakt

Kainem ja tervem Eesti programmi üldinfo: tel nr 659 3807

Raviteenust puudutavad küsimused: ennetus@tervisekassa.ee