Liigu edasi põhisisu juurde

Kainem ja tervem Eesti

Programmi "Kainem ja tervem Eesti" eesmärk on vähendada alkoholi liigtarvitamisest tulenevaid kahjusid.

Projekti raames on tegevused lõppenud. Raviteenused on üle viidud tervishoiuteenuste loetellu ja nende korraldus on alates 2023. aastast Tervisekassas. Perearstide ja -õdede koolitusi koordineerib jätkuvalt Tervise Arengu Instituut.

Programmi tegevused:

  • alkoholi liigtarvitamise (ohustav tarvitamine, kuritarvitamine ja sõltuvus) ennetamine, sh varajane avastamine ja lühisekkumine esmatasandi teenuseosutajate poolt

  • tänapäevaste ravivõimaluste tagamine alkoholitarvitamise häirega patsientidele

  • avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise häire olemusest ja ravivõimalustest

  • rakendatud meetmete tulemuslikkuse seire

Projekti rahastaja

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames. Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 8 669 822 eurot.

Projekti ajastus

20152023

Raviteenuse kontaktid
vaata alkoinfo.ee

Partnerid

Peamised koostööpartnerid programmi tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.

Kaasatud on Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium, erialaühendused, Tartu Ülikool jt.

Lisainfo

Programmi tegevuste ülevaade ja materjalid

Kontakt

Raviteenust puudutavad küsimused: ennetus@tervisekassa.ee