Liigu edasi põhisisu juurde

Vähiuuringud

Teadusuuringutel on keskne osa riiklike vähitõrje strateegiate väljatöötamisel, elluviimisel ja hindamisel. Üha kasvav vähijuhtude arv on suur koormus tervishoiusüsteemile ja ühiskonnale.

Vähi valdkonna teadusuuringute tulemused võimaldavad hinnata vähiennetuse, sõeluuringute, varase avastamise ja ravi tõhusust ning aitavad kaasa tõenduspõhiste poliitiliste ja kliiniliste otsuste tegemisele.  Uuringute tulemused aitavad vähendada vähihaigestumust ja -suremust ning suurendada vähiravi efektiivsust.

Uuringute jaoks kasutatakse peamiselt TAI hallatavate meditsiiniregistrite, eelkõige vähi sõeluuringute registri ja vähiregistri andmeid, mida vajaduse korral lingitakse teiste andmekogudega täiendavate andmete saamiseks.

Peamised uuringud

 • Vähihaigestumuse, -suremuse, -elulemuse ja -levimuse trendid Eestis (20192030)

Rahvastikupõhise vähiseire eesmärgid on: 1) analüüsida vähihaigestumuse, -suremuse ja -levimuse trende ja nende pikaajalist prognoosi Eestis; 2) hinnata vähielulemustrende ja analüüsida eri tegurite mõju elulemusele. Uuringud viiakse ellu eri vähipaikmete lõikes.

 • Vähiravi ja -tulemite parandamine: reaalandmetele tuginev rahvastikupõhine uuring (20202024) (ETAG grant PRG722)

Projekti eesmärk on luua reaalandmete alusel uusi teadmisi vähi esinemise ja mõjurite kohta, parandades selle toel vähiravi kvaliteeti ja vähitulemeid. Loe uuringuprojekti kohta ETIS-est.  

 • Laste ja noorte täiskasvanute vähi epidemioloogia Eestis: andmekvaliteet, haigestumus ja elulemus (20162025)

Uuringu eesmärk on hinnata laste ja noorte täiskasvanute kasvajate teatamise kvaliteeti vähiregistris, pikaajalisi haigestumus- ja elulemustrende ning koguda prospektiivselt laste kasvajate kliinilisi andmeid Toronto staadiumi kasutuselevõtmiseks Eestis. Samuti vaadeldakse järgnevate vähijuhtude esinemist lapseeas vähki põdenud inimestel.

 • Eesnäärmevähk surmapõhjusena: rahvastikupõhine andmekvaliteedi uuring (20202023)

Uuringu eesmärk on hinnata eesnäärmevähi suremusstatistika õigsust Eestis. Surma põhjuste registris registreeritud surma algpõhjust võrreldakse haiguslugude alusel antava eksperthinnanguga.

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelistesse vähiuuringutesse panustame Eesti andmetega, osaleme andmeanalüüsis ja avaldame koostöös teiste riikide kolleegidega teaduspublikatsioone.

 • Eurocare (European Cancer Registry Based Study on Survival and Care of Cancer Patients) on kõige ulatuslikum ja pikaajalisem koostööprojekt vähielulemuse uurimisel. Eesmärk on hinnata korrakindlalt vähielulemust Euroopa riikides. Tulemused avaldatakse teadusartiklitena.
 • RARECARENet. Üleeuroopaline projekt RARECARENet keskendub harvaesinevate vähkide haigestumuse ja elulemuse hindamisele. Projekti tulemusel avaldatud teadusartiklid.
 • EUROCARE süvauuringu (European High-Resolution Study) eesmärk on selgitada vähielulemuse erinevuste põhjusi Euroopas, kasutades detailsemaid diagnoosi-, ravi- ja jälgimis­andmeid, võrreldes neid rahvastikupõhiste vähiregistrite tavapärase andmestikuga. Uuringus käsitletakse viit pahaloomulist kasvajat: rinna-, kopsu ja kolorektaalvähk, nahamelanoom ja mitte-Hodgkini lümfoom. 
Teaduspublikatsioonid EUROCARE süvauuringu põhjal

Bouvier A-M, Jooste V, Sanchez Perez MJ, …, Innos K, Sant M. Differences in the management and survival of metastatic colorectal cancer in Europe. A population-based study. Dig Liver Dis 2021;53(5):639–645. doi: 10.1016/j.dld.2021.01.021.

Minicozzi P, Vicentini M, Innos K, …; the European HR Working Group on colorectal cancer. Comorbidities, timing of treatments, and chemotherapy use influence outcomes in stage III colon cancer: a population-based European study. Eur J Surg Oncol 2020;46(6):1151–1159. doi: 10.1016/j.ejso.2020.02.023.

Reima H, Soplepmann J, Elme A, ..., Innos K. Changes in the quality of care of colorectal cancer in Estonia: a population-based high-resolution study. BMJ Open 2020;10(10):e035556. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035556.

Sant M, Meneghini E, Bastos J, …, Innos K, …; the European HR Working Group on breast cancer... Innos K, et al. Endocrine treatment and incidence of relapse in women with oestrogen receptor-positive breast cancer in Europe: a population-based study. Breast Cancer Res Treat 2020;183(2):439–450. doi: 10.1007/s10549-020-05761-9.

Minicozzi P, Van Eycken E, Molinie F, Innos K,; the European HR Working Group on breast cancer. Comorbidities, age and period of diagnosis influence treatment and outcomes in early breast cancer. Int J Cancer 2019;144(9):2118–2127. doi: 10.1002/ijc.31974.

 • CONCORD. Ülemaailmse vähielulemuse uuringu CONCORD eesmärk on hinnata standardse metoodika alusel vähielulemust kogu maailmas. Lähemalt CONCORD uuringu veebilehelt
 • VENUSCANCER. Ülemaailmse uuringu VENUSCANCER eesmärk on selgitada naiste vähielulemuse erinevuste põhjusi, kasutades täpseid diagnoosi- ja raviandmeid rinna-, emakakaela, ja munasarjavähi kohta. Lähemalt VENUSCANCER projekti veebilehelt,
 • BENCHISTA. Rahvusvahelise lastevähi uuringu BENCHISTA eesmärk on hinnata laste kasvajate staadiumipõhise elulemuse eba­võrdsust ja juurutada Toronto staadiumi kasutamist eri riikides, sh Eestis. Lähemalt BENCHISTA uuringu veebilehelt. 
 • Nordscreen. Avaldame vähi sõeluuringute andmeid nordscreen.org platvormil. Nordscreen veebiäpi abil saab vaadelda ja võrrelda Põhjamaade ja Eesti rahvastikupõhiste vähi sõeluuringuprogrammide tulemus- ja protsessiindikaatoreid.