Skip to content

TAI inimuuringute eetikakomitee

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee (TAIEK) hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ning käitumis- ja sotsiaalteadustealaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitsealaseid aspekte.

NB! Uus kliiniliste uuringute määrus nr 536/2014 rakendub alates 31.01.2022. Sellest lähtuvalt alustab Ravimiameti juures tegutsev ravimiuuringuid hindav eetikakomitee tööd 31.01.2022. TAIEK ei võta enam vastu kliiniliste ravimiuuringute avaldusi ega muudatusettepanekuid. Palun pöörduge küsimustega Ravimiametisse (ethics@ravimiamet.ee).

2019. aastal vastu võetud isikuandmete kaitse seadus muutis teadusuuringute läbiviimise korda. Kui eriliigiliste isikuandmete kogumiseks ei ole võimalik võtta andmesubjekti nõusolekut, tuleb uuringu elluviimiseks taotleda luba eetikakomiteelt (IKS §6).

Avalduse esitamine

Esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. uuringuga seotud dokumendid (doc, pdf või zip vormingus), nimekirja leiad avalduse vormist

Dokumendid tuleb saata:

E-kirjaga saab saata kuni 20 MB mahuga manuseid. Suuremad failid esitada kas paberil, andmekandjal (CD-plaat, mälupulk) või lingina, kust saab dokumendid alla laadida.

Tähtajad

  • Avalduse dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15 päeva enne eetikakomitee koosolekut.
  • Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentidega avalduse läbivaatamine lükkub järgmisele koosolekule.

Dokumentide esitamise tähtaeg

Koosoleku aeg

5. jaanuar

20. jaanuar

2. veebruar

17. veebruar

2. märts

17. märts

6. aprill

21. aprill

4. mai 19. mai
1. juuni 16. juuni

Otsusest teatamine

  • Eetikakomitee annab vastuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul pärast komitee koosoleku toimumist avalduses märgitud vastutava uurija e-posti aadressile.
  • Komitee kooskõlastused väljastatakse digitaalselt allkirjastatuna (v.a kliinilised ravimiuuringud). Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

Ekspertiisi tasu

  • Kasumit mittetaotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiis tasuta.
  • Kasumit taotlevatele juriidilistele isikutele on ekspertiisi maksumus  383 eurot.

Arve saadame e-postiga. Arve väljastamiseks tuleb esitada:

  1. kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri
  2. arve maksja nimetus, tavaposti aadress ja e-posti aadress