Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart

Vähi sõeluuringute register

Vähi sõeluuringute register osaleb sõeluuringute korraldamises. Register kogub ja analüüsib isikustatud andmeid rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute sihtrühma kuuluvate isikute kohta.

Korduvad küsimused vähi sõeluuringute kohta

Miks on registrit vaja?

  • register koostab sünniaastapõhistele sõeluuringutele kutsutavate valimid ja saadab sõeluuringute kutsed
  • registri andmed võimaldavad analüüsida ja hinnata sõeluuringuprogrammide tõhusust ja kvaliteeti
  • registri andmete põhjal avaldatakse statistikat ning tehakse teaduslikke, sealhulgas epidemioloogilisi uuringuid
  • registri andmete põhjal on võimalik kujundada tervishoiupoliitikat ning planeerida paremini rahalisi ja inimressursse

Milliseid andmeid kogume?

  • sõeluuringute sihtrühma kuuluvate isikute andmed
  • sõeluuringutes osalemise andmed
  • tehtud põhi- ja lisauuringute tulemused

Andmete kvaliteet

Registri andmed vastavad Euroopa Liidu vähiskriininguregistrite kvaliteedinõuetele ja need võimaldavad sõeluuringute kvaliteediindikaatorite rahvusvahelist võrdlust.

Kuidas kogume andmeid?

  • register kogub andmeid elektroonsete masspäringutega tervishoiuteenuse osutajatelt tervise infosüsteemi vahendusel
  • andmeid päritakse ka rahvastikuregistrist, surma põhjuste registrist, vähiregistrist ja haigekassa ravikindlustuse andmekogust üle X-tee andmevahetuskihi

Andmete avaldamine

Haigekassa info sõeluuringute kohta
Vaata soeluuring.ee

Andmepäringud

Korduvad küsimused vähi sõeluuringute kohta

Vähi sõeluuringute register