Liigu edasi põhisisu juurde

Frontline Politeia

Projekti eesmärk on ennetada laste ja noorte riskikäitumist. Selleks analüüsitakse kohalikke vajadusi ja olemasolevaid ennetussüsteeme, kohandatakse riski-ja kaitsetegurite hindamisvahend ning töötatakse välja Euroopa ennetusõppekaval (EUPC) põhinev koolitus ennetuse elluviijatele (koolitöötajad, politseinikud, tervishoiu-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad).

Olemas on head teadmised sellest, kuidas ennetada laste ja noorte riskikäitumist (sh uimastite tarvitamine, vägivald) ja vaimse tervise probleeme. Teadmisi tõenduspõhisest ennetusest on jagatud otsustajate ja poliitikakujundajatega UPC-Adapt ja ASAP-projektide raames, kuid tekkinud on nõudlus sarnase koolituse järele ka kohalikul tasandil noortega töötavatele spetsialistide (sh koolitöötajatele, politseinikele, tervishoiu-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajate) seas.

Ennetustegevuses on vaja arvesse võtta kohalikke vajadusi ja koguda vajaduste kohta andmeid, kuid selleks võivad puududa töövahendid ja võimalused.  

Tegevused

Frontline Politeia projekti fookuses on järgmised teemad:

  1. Ennetustegevuste paremaks plaanimiseks kohalikul tasandil kohandatakse eesti keelde riski- ja kaitsetegurite hindamisvahend
  2. Kohalike omavalitsustega koostöös kogutakse andmeid kogukonna riski- ja kaitsetegurite kohta ning analüüsile tuginedes täiendatakse arengukava ja arendatakse ennetustegevusi
  3. Ennetuses töötavatele spetsialistidele töötatakse välja Euroopa ennetusõppekaval põhinev koolitus

Tegu on jätkuga UPC-Adapt ja ASAP projektidele.

Osalejad

Projektis osaleb 15 organisatsiooni 14 Euroopa Liidu riigist. Eksperdina on kaasatud Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustik (EUCPN).

Projekti ajastus

20222024

Projekti rahastaja

Euroopa Komisjon

Lisainfo

Projekti info Euroopa Komisjoni veebilehel