Liigu edasi põhisisu juurde

Tugiteenused Ukraina sõjapõgenikele

Uudis

Kõik inimesed – ka sõjapõgenikud – kes vajavad abi narkootikumide tarvitamisest loobumisel või HIVi ning tuberkuloosiravi jätkamisel, leiavad vastavate teenusete kontaktid meie veebilehtedelt www.narko.ee ja www.hiv.ee.

Teenused narkootikume tarvitavatele inimestele

Kui abi saamiseks pöördub inimene, kes vajab opioidisõltuvuse asendusravi: selgitage välja inimese (ajutine) elukoht ja leidke narko.ee lehel tema praegusele asukohale kõige lähem opioidisõltuvuse asendusravi teenuse osutaja. Teenuse kättesaadavuse lihtsustamiseks palume aidata inimesel võtta ühendust vastava teenuseosutajaga.

Kui abi saamiseks pöördub inimene, kes vajab kahjude vähendamise või tugiteenuseid, leidke narko.ee lehel lähim teenuse osutamise koht. Vajaduse ja võimaluse korral korraldage koos selle asutusega abivajaja saatmine (näiteks leppige kokku, kas sotsiaaltööaja, tugiisik või muu töötaja, saavad vastu tulla).

Vaimse tervise küsimustes võib narkootikume tarvitav inimene pöörduda vaimse tervise õe telefoni- või veebinõustamisele E-P 10.0020.00, tel +372 5601 1999 (OÜ ReCuro Estonia).

Kui abi saamiseks pöördub narkootikume tarvitav inimene, kes vajab tugiisikut, küsige infot telefonil: +372 5884 4225 või leidke narko.ee lehel lähim teenuseosutaja.

HIVi- ja tuberkuloosiravi korraldavad HVA haiglad, kellega oleme teenustele jõudmise lihtsustamiseks leppinud kokku kontakttelefonid.  

Kõigil HIViga elavatel inimestel on võimalik saada eriarstiabi ja ARV-ravimeid tasuta.

Kui teie poole pöördub inimene, kes vajab HIVi ravi, palun võtke ühendust:

Tallinn

Lääne-Tallinna Keskhaigla, Paldiski mnt 62

Info ja registreerimine telefonil: +372 659 8594, E–R 8.00–15.00

Tartu

Tartu Ülikooli Kliinikum, Puusepa 8a

Info ja registreerimine telefonil: +372 731 8608, E–R 8.00–16.00

Pärnu

Pärnu Haigla, Ristiku 1

Info ja registreerimine telefonil: +372 447 3300, E–R 7.30–18.00

Kohtla-Järve

Ida-Viru Keskhaigla, Ravi 10C

Info ja registreerimine telefonil: +372 5681 9343, E–R 8.00–16.00

Narva

Narva Haigla, Haigla 1

Info ja registreerimine telefonil: +372 354 2039, ER 8.0016.00

Kõigil tuberkuloosiga elavatel inimestel on võimalik saada eriarstiabi ja ravimeid tasuta.

Kui teie poole pöördub inimene, kes vajab tuberkuloosiravi, palun võtke ühendust:

Tallinn

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskuse Tuberkuloosiravi kabinet, Hiiu 39

Info ja registreerimine telefonil: +372 617 2929, E–R 8.00–14.00

Tartu

Tartu Ülikooli Kliinikum, Riia mnt 167

Info ja registreerimine telefonil: +372 731 8949, E–R 8.00–14.00

Narva

Vestervalli Polikliinik, Vestervalli 15,

Info ja registreerimine telefonil: +372 357 2779


Все финансируемые Институтом здоровья услуги, направленные на людей, затронутых ВИЧ, туберкулезом и употреблением наркотиков, начиная с марта с. г. открыты для военных беженцев. Контактные данные услуг доступны на сайтах  www.narko.ee и www.hiv.ee. 

Услуги для людей, употребляющих наркотики

Если обращается человек, нуждающийся в заместительном лечении опиоидной зависимости, пожалуйста, выясните место проживания человека и найдите на странице narko.ee/ru ближайшего поставщика. Для упрощения получения услуги просим помочь человеку связаться в соответствующим учреждением.

Если обращается человек, нуждающийся в услугах снижения вреда или опорных услугах, пожалуйста, найдите на странице narko.ee/ru ближайший центр/пункт оказания услуг. При необходимости и по возможности в сотрудничестве с этим центром организуйте направление человека на услугу, например, договоритесь с соцработником, опорным лицом или другим работником, чтобы человека кто-то встретил).

По вопросам психического здоровья употребляющий наркотики человек может обращаться к сестре-специалисту по душевному здоровью ежедневно с 10.00 до 20.00 по тел. +372 5601 1999 (OÜ ReCuro Estonia). По этому же номеру можно получить также онлайн-консультацию.

Если обращается человек, нуждающийся в услугах опорного лица, пожалуйста, найдите на странице narko.ee/ru ближайшего поставщика услуги или позвоните по тел. +372 5884 4225 и спросите дополнительную информацию.

Для упрощения доступа к АРВ-лечению и противотуберкулезному лечению сеть больниц Эстонии согласовала нижеследующие контактные телефоны.

Все люди, живущие с ВИЧ, могут бесплатно получить помощь врача-специалиста и АРВ-терапию.

Если обращается человек, нуждающийся в АРВ-лечении, пожалуйста, свяжитесь по следующим контактам:

 

ТАЛЛИНН

Западно-Таллиннская центральная больница, адрес: Палдиски мнт. 62 (Paldiski mnt. 62).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 659 8594 Пн–Пт 08.00–15.00.

ТАРТУ

Клиника Тартуского университета, адрес: Пуусепа 8а (Puusepa 8a).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 731 8608 Пн–Пт 08.00–16.00.

НАРВА

Нарвская больница, адрес: Хайгла 1 (Haigla 1).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 354 2039 Пн–Пт 08.00–16.00.

ПЯРНУ

Пярнуская больница, адрес: Ристику 1 (Ristiku 1).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 447 3300 Пн–Пт 07.30–18.00.

КОХТЛА-ЯРВЕ

Ида-Вируская центральная больница, адрес: Рави 10С (Ravi 10C).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 5681 9343, Пн–Пт 08.00–16.00.

 

Все люди, живущие с туберкулезом, могут получить бесплатную помощь врача-специалиста и бесплатные лекарства.

Если обращается человек, нуждающийся в лечении туберкулеза, пожалуйста, свяжитесь по следующим контактам:

ТАЛЛИНН

Северо-Эстонская региональная больница, центр пульмонологии, адрес Хийю 39 (Hiiu 39).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 617 2929 Пн–Пт 08.00–14.00.

ТАРТУ 

Клиника Тартуского университета, адрес: Рижское ш. 167 (Riia mnt. 167).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 731 8949 Пн–Пт 08.00–14.00.

НАРВА

Поликлиника по адресу Вестервалли 15 (Vestervalli 15).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 357 2779.