Skip to content

Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö

võrk
Korraldus

Areng töötajate toetamise ja taristu abil

Põhja-Sakala vallas on lähiajal teoksil paljutki – ehitatakse kogukonnamaja ja sotsiaalteenuste keskust, koostatakse heaolu profiili ja tulemustest lähtuvat heaolu arengukava. Sealses töökultuuris peetakse kõige olulisemaks inimesekesksust, koostööd valdkondade vahel ja töötajate toetamist.
Maarja Krais-Leosk
Korraldus

Tegevustest pikaajalise hoolduse vallas

Sotsiaalministeerium kavandab järgmise 5–10 aasta jooksul suuremaid ja väiksemaid algatusi, projekte, arendusi ning seadusemuudatusi, mis panustavad pikaajalise hoolduse paremasse korraldusse, toimimisse ja kättesaadavuse parandamisse.
Perelepituse logo
Korraldus

Riikliku perelepitusteenuse väljaarendamine

Sotsiaalkindlustusamet viib ellu projekti, mille käigus töötatakse välja riikliku perelepitusteenuse korraldusmudel ning koostatakse koolitusprogramm, mille alusel valmistatakse ette perelepitajaid. Tegeldakse ka inimeste teavitamisega ning õige pea alustatakse teenuse piloteerimisega.

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi. Telli ajakiri paberil või liitu uudiskirjaga. 

Loe lähemalt