Liigu edasi põhisisu juurde

Tänasel tuberkuloosipäeval täname neid, kes aitavad sellega võidelda

Uudis

Täna, 24. märtsil tähistatakse kogu maailmas Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel tuberkuloosipäeva. Sel aastal saame seda teha ainult elektroonseid kanaleid kasutades.

Sellel päeval 138 aastat tagasi, 24. märtsil 1882 teatas Saksa mikrobioloog ja epidemioloog Robert Koch avalikkusele, et on avastanud tuberkuloositekitaja.

Tervitame sel puhul kõiki tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaid, kes tegelevad igapäevaselt tuberkuloosi diagnoosimise, konsulteerimise ning haigete ravimise, toetamise ja kontaktide väljaselgitamisega ning on andnud oma panuse tuberkuloosi otseselt kontrollitava ravi korraldamisele Eestis.

Praeguses eriolukorras on väga tähtis tagada tuberkuloosiravi kõigile patsientidele, vähendades küll kontakttöö mahtu, kuid viies ambulatoorsetele patsientidele ravimid koju ja nõustades patsiente igapäevaselt Skype'i või telefoni teel. Tuberkuloosipatsiendid kuuluvad kõrgendatud riskiga rahvastikurühma, mille tõttu ei tohi katkeda igapäevane ravi ega patsientide terviseseisundi jälgimine.

Avaldame siin ka tuberkuloosiregistri koostatud lühiülevaade esialgsest 2019. aasta tuberkuloosi (TB) statistikast. NB! Täpsustatud haigestumise andmed ja eelnevate aastate ravitulemused avaldame 16. mail! 

  • 2019. aastal registreeriti Eestis esialgsetel andmetel 151 tuberkuloosijuhtu (sh 127 uut TB- juhtu, 21 retsidiiv- ja 3 muud korduvravi juhtu). Võrdluseks, et 2018. aastal registreerisime 147 TB-juhtu. Seega on alates 2000. aastast pidevalt languses olnud tuberkuloosihaigestumise trend peatunud. 
  • Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2019. aastal 11,4 juhtu 100 000 kohta, 2018. aastal oli haigestumuskordaja 11,1/100 000 kohta.
  • Euroopas registreeriti 2018. aastal 30 Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riigis kokku 52 862 tuberkuloosi haigestunut. Eesti haigestumus 100 000 inimese kohta oli kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt - 2018. aastal vastavalt Euroopas 10,2 ja Eestis 11,1.
  • Tuberkuloosi haigestumine diagnoositi mullu 103 mehel (68,2%) ja 48 naisel (31,8%). Keskmine haigestunute vanus oli 54,6. Noorim tuberkuloosi haigestunu oli üheaastane poiss, kes sai nakkuse oma emalt, kaks vanimat tuberkuloosi haigestunut olid 97-aastased mees ja naine.

Maailma Terviseorganisatsiooni ülevaate tuberkuloosipäevast leiab SIIT.