Skip to content

2020. aasta üheteistkümne kuuga on registreeritud kokku 113 tuberkuloosijuhtu

Statistika

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed 2020. aasta novembri kohta.