Väljaanded

Tagasi

21. DETSEMBER 2020

Värske number

esikaasSotsiaaltöö detsembrinumber on pühendatud taastavale õigusele

Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris (Sotsiaaltöö 4/2020) on artikleid nii Eesti kui ka välisautoritelt ja need avavad taastava õiguse teoreetilisi lähtekohti, meetodeid ning praktilisi kasutusvõimalusi. Saab ka kaasa mõelda, missugused on praktika ja teooria seosed sotsiaaltöös, kuidas koroonakriis mõjutab sotsiaalvaldkonda jpt teemadel.

Persoon

Numbri persooniks on Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi tugiisikuteenuse juht Eva Üprus.

Taastav õigus

  • „Taastava õiguse peaeesmärk pole süüdlase karistamine, vaid ennekõike asjaosaliste lepitamine ja kuriteoga tekitatud kahju heastamine”, kirjutab numbri eessõnas justiitsminister Raivo Aeg.
  • Taastava õiguse teoreetilistest alusest ning selle erinevustest traditsioonilise, karistusel põhineva kriminaalõigusega saab lugeda Tartu Ülikooli teadlase Judit Strömpli artiklist.
  • Ka Eestis on soovijatel võimalik osaleda konfliktivahenduses, taastavatel nõupidamistel ja aruteluringides, mida korraldab vabatahtlike abiga sotsiaalkindlustusamet, vahendab teenuse juht Annegrete Johanson.
  • Numbri artiklitest saab teada, miks sobib taastav õigus noortele (autoriks Laidi Surva, justiitsministeerium) ja mis on selle rakendamise võimalused kinnipidamisasutuses (taastava õiguse ekspert Jaanus Kangur) ning kriminaalhoolduses (dr Ian D. Marder, Iirimaa).
  • Taastavat õigust paindlikult kohandades võib sellel olla tervendav mõju ohvrile ka kõige raskemate kuritegude puhul, nagu seksuaalne kuritarvitamine perekonnas (dr Marie Keenan, Iirimaa) või lähisuhtevägivald (Ian D. Marder ja Callie Zinsmeyer, Iirimaa).

Praktika

Ennetus

Sotsiaaltöö kui elukutse, eetika