Liigu edasi põhisisu juurde

Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi.

Loe lähemalt ja telli

 

Uute artiklite ning valdkonna uudistega aitab kursis olla Sotsiaaltöö uudiskiri.

Liitu uudiskirjaga

Korraldus

Ida-Virumaa sotsiaalteenuste arendamist toetav projekt

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused 2014–2020” raames hakatakse ellu viima tegevust „Ida-Virumaa toetamine sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel”. Eesmärk on suurendada riigi tuge Ida-Virumaa omavalitsustele ning ühtlustada omavalitsuste rakendatavaid sotsiaalhoolekande abimeetmeid.
Korraldus

Sotsiaaltöö Peipsimaa pealinnas ja Mustvee vallas

Mustvee valla sotsiaaltöö korraldust mõjutavad demograafiline olukord ja mitu kultuuri. Valla sotsiaalosakond pakub abivajajatele tuge valla viies piirkonnas, kus kodanike muredega tegelevad sotsiaaltöö spetsialistid ja sotsiaalhooldustöötajad. Sotsiaaltöötajad püüavad anda oma parima, et inimesed tunneksid end turvaliselt ja hästi, kuigi see pole kerge ülesanne.
Korraldus

Omavalitsuste jaoks loodud nõustamisüksus

2019. aasta jaanuaris loodi sotsiaalkindlustusameti juurde kohalike omavalitsuste nõustamisüksus, mille eesmärk on suurendada riigi tuge sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel ning ühtlustada ja parandada abimeetmete kvaliteeti omavalitsuse tasandil. Eeskätt panustab üksus täisealistele mõeldud abimeetmete arendusse.
Korraldus

Mida õppida hoolduse koordinatsiooni pilootprojektist

Aastatel 2018–2019 viidi Eesti kuues piirkonnas ellu pilootprojekt, et katsetada hoolduse koordinatsiooni mudelit, mille rakendamine on üheks esimeseks sammuks sellise abisüsteemi loomisel, kus inimene saab õigel ajal õige teenuse ja eri valdkonnad töötavad koos ühiste eesmärkide nimel. Analüüsisin selleks vajalikke eeldusi, võttes aluseks 2019. aasta aprillis kuuelt hoolduskoordinaatorilt saadud kirjalikud vastused.
Korraldus

Pikaajalise hoolduse süsteemi tuleb Eestis muuta

Hooldusvajadus võib avalduda kogu elukaare jooksul, seetõttu hõlmabki pikaajalise hoolduse süsteem nii lapsi, tööealisi kui ka eakaid. Sotsiaalministeerium esitab valitsusele koostöös eri osapooltega valminud ettepanekud, kuidas korraldada ümber pikaajaline hooldus ja ajakohastada erivajadustega inimeste poliitika põhimõtted.

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi.

Loe lähemalt ja telli

 

Uute artiklite ning valdkonna uudistega aitab kursis olla Sotsiaaltöö uudiskiri.

Liitu uudiskirjaga