Skip to content

Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi. Telli ajakiri paberil või liitu uudiskirjaga. 

Loe lähemalt
Korraldus

Katseprojekt kinnitas hoolduse koordineerimise vajalikkust

Sotsiaalministeerium viis 2018. aasta augustist 2019. aasta juulini kuues Eesti piirkonnas ellu katseprojekti, et saavutada parem koordinatsioon tervishoiu- ja hoolekandesüsteemide vahel. Katseprojekt kinnitas, et hästi toimiv koordinatsioonimudel saab muuta süsteemi lihtsamaks nii abivajava inimese kui ka spetsialisti jaoks.
Korraldus

Mida õppida hoolduse koordinatsiooni pilootprojektist

Aastatel 2018–2019 viidi Eesti kuues piirkonnas ellu pilootprojekt, et katsetada hoolduse koordinatsiooni mudelit, mille rakendamine on üheks esimeseks sammuks sellise abisüsteemi loomisel, kus inimene saab õigel ajal õige teenuse ja eri valdkonnad töötavad koos ühiste eesmärkide nimel. Analüüsisin selleks vajalikke eeldusi, võttes aluseks 2019. aasta aprillis kuuelt hoolduskoordinaatorilt saadud kirjalikud vastused.
Korraldus

Pikaajalise hoolduse süsteemi tuleb Eestis muuta

Hooldusvajadus võib avalduda kogu elukaare jooksul, seetõttu hõlmabki pikaajalise hoolduse süsteem nii lapsi, tööealisi kui ka eakaid. Sotsiaalministeerium esitab valitsusele koostöös eri osapooltega valminud ettepanekud, kuidas korraldada ümber pikaajaline hooldus ja ajakohastada erivajadustega inimeste poliitika põhimõtted.

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi. Telli ajakiri paberil või liitu uudiskirjaga. 

Loe lähemalt