Liigu edasi põhisisu juurde

Toitumise ja liikumise temaatika käsitlemine koolides (pilootkoolituskursus) (grupp on täis!)

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga.

Sihtrühm
Inimeseõpetuse õpetajad I-III kooliaste. Koolitusel võivad osaleda ka kodunduse õpetajad, klassiõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad ning lisaks ka muud toitumise teemasid lasteasutustes käsitlevad isikud.
Keel
eesti
Eesmärk
Koolituse eesmärk on värskendada teadmisi ning anda töövahendid ja oskused laste ja noorte toitumis- ja liikumissoovitustest, et seeläbi toetada nende arengut tervist toetavate harjumuste ja erinevate oskuste kujundamisel.

 

Oodatav tulemus

Koolituskursuse lõpus osaleja:

 • teab ja kasutab õigeid toitumisalaseid termineid
 • kasutab toitumisprogrammi NutriData menüü ja toitude sisestamiseks
 • analüüsib laste söömis- ja liikumisharjumusi
 • oskab läbi viia õpilastega toidukoguste hindamist
 • kirjeldab toidu seedimist ja toitainete imendumist
 • analüüsib toitumist toitumisprogrammiga NutriData
 • teab põhitoitainete rolli inimorganismis, sh energiavahetuses ning vee olulisust
 • toob näiteid vitamiinide ja mineraalainete peamistest allikatest
 • teab laste tervisliku toitumise põhimõtteid, toidu-, liikumis- jm tervist toetavaid soovitusi, sh toidupüramiidi ja taldrikureegli põhimõtteid 
 • oskab jaotada toite toidugruppidesse
 • oskab koostada eelpooltoodud teemadel õpilastele praktilisi ülesandeid
 • teab ja kirjeldab üle- ja alakaalu põhjuseid
 • teab peamiste söömishäirete iseloomulikke tunnuseid ning enamlevinud  dieetide võimalikke ohte
 • mõistab taimetoitluse põhimõtteid ja millele tuleks pöörata tähelepanu
 • oskab lugeda toidumärgistust ning koostada toidumärgistuse, toiduohutuse ja hügieeni kohta õpilastele praktilisi ülesandeid
 • leiab tekstist üles toitumisalased väärmõisted ja -sõnumid
 • teab meelte rolli söömisel
 • oskab koostada õpilastele toitumise või liikumise teemalisi materjale
 • teab, mis tegurid mõjutavad õpilaste söömist
 • teadvustab enda rolli õpilaste söömisharjumuste mõjutamisel
 • on valmis kasutama saadud teadmisi ja oskusi õpilaste nügimisel tervislikuma eluviisi poole
Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on vähemalt 75 akadeemilist tundi, millest

 • 32 tundi kontaktõpet (kontaktkoolitused neljal korral)
 • kontaktkoolituste vahelisel ajal kuni 43 tundi iseseisvat ja praktilist tööd 
  - ettesalvestatud teooriavideote vaatamine
  - testide sooritamine
  - toidupäevik Nutridatas (vormistamine ja menüü analüüs) 
  - õppematerjali loomine (Projekt)
  - koolitoidu ja koolis pakutava puhvetitoidu jälgimine
Kava
 
  auditoorsed koolituspäevad
06.04, 28.08, 26.10 ja 30.11
09.30–10.00 kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.00 koolitus
13.00–13.45 lõuna  
13.45–15.00 koolitus
15.00–15.15 paus
15.15–17.00 koolitus
 
Koolitajad
Tagli Pitsi
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on:

 • vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppekoolitusel osalemine
 • iseseisvate tööde sooritamine
 • testid veebikeskkonnas (sooritatud vähemalt tulemusele 75%, võimalik teha korduvalt)

 

Kava/koolituskava