Liigu edasi põhisisu juurde

Tervisedenduse konverents 2022 „Teadus eetilise ennetuse ja vaimse tervise teenistuses“

Konverents

Konverentsil räägime eetilisest ja tulemuslikust ennetusest, keskendudes vaimsele tervisele. Konverentsi avasessioonis tutvustame hindamisraamistikke, mis aitavad praktikutel hinnata oma töö tulemuslikkust. Räägime eetikast ennetuses ja anname ülevaate tõenditel põhinevast vaimse tervise edendamisest üle elukaare. 

Konverentsi paralleelsessioonides käsitleme vaimse tervise toetamise võimalusi kogukonnas ja arutleme digilahenduste potentsiaali üle tulemuslikus ennetuses. Praktiliste juhtumite kaudu arutleme, millised võivad olla erisugused väärtusvalikud ennetuses. Uimastiennetuse näitel räägime sellest, miks vältida ebatõhusaid tegevusi. Vähe käsitletud teemana tutvustame uuringutel tuginevalt und vaimse tervise näitaja ja mõjutajana ning arutleme une kvaliteedi mõjutamisvõimaluste üle. Nii riigi kui ka kogukonna tasandi otsustes on järjest olulisem teha tarku valikuid, ühes sessioonis arutlemegi selle üle, kuidas olla uuringute ja hindamiste plaanimisel ja tellimisel „tark tellija“.

Tervisedenduse konverents on seotud Tallinnas toimuva rahvusvahelise Euroopa Ennetusuuringute Ühingu (EUSPR) aastakonverentsiga.

Paik

Swissôtel Tallinn ja veebiülekanne 

 

Sihtrühm
Maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmed, omavalitsuste juhid ja spetsialistid, tervishoiutöötajad, haridusasutuste, sh kõrgkoolide töötajad ja üliõpilased, tööandjate esindajad, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajad ning ajakirjanikud.
Keel
eesti ja inglise
Kava

Päeva juhib Annika Uudelepp

09.0010.00 kogunemine ja hommikumuusika

Avasessioon
10.0010.15

Avasõnad
Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister

10.1510.40

Triin Edovald, PhD, tõenduse ja hindamisuuringute ekspert

10.4011.05

Margit Sutrop, PhD, professor, Tartu Ülikooli eetikakeskus;
Mari-Liisa Parder, PhD, Tartu Ülikooli eetikakeskus

11.0511.30

Kristian Wahlbeck, PhD, professor, Soome Tervise ja Heaolu Instituut ja arendusdirektor, Soome Vaimse Tervise Liit MIELI

11.3011.40

Tervisesõbra ja tervisedendaja auhinna üleandmine
Aasta tervisedendaja 2022 ja Aasta tervisesõber 2022 auhinna annavad üle Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liikmed  Liina Riisenberg ja Epp Reedik

11.4011.45

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni tervitus

Avasessiooni kokkuvõte

11.4512.45 Lõuna

 

Paralleelsessioonid
12.4513.50

Esimene paralleelsessioonide plokk, kus saab valida osalemise ühel kolmest sessioonist: 

Uni on väga oluline nii vaimse kui füüsilise tervise seisukohalt. Sessioonis tutvustame uusimaid andmeid eestlaste uneaja ja -kvaliteedi kohta. Räägime und soodustavatest ja takistavatest harjumustest ja keskkonnateguritest. Arutleme, mida on võimalik elukeskkonnas muuta, et soodustada häid uneharjumusi.
Arutelus osalevad Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Kenn Konstabel ning psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik.

Poliitikakujundajate või ka lihtsalt kodanikena soovime teha parimaid valikuid. Tõenduspõhisus on üks kriteerium, millele otsuse tegemisel tugineda. Kuidas praktikuna hinnata, millist tõendust hinnata aga piisavaks? Kuidas siduda need kaks üsna erineva dünaamikaga valdkonda – poliitika valdkonna otsuste tegemine ja tõenduspõhja kujundamine, nii et need teineteist päriselt toetaksid ja ei jääks tunne: „Issand, sellise raha eest saame sellise asja!?“? Sessiooni käigus pakume väikest sissevaadet sellesse, kuidas teha otsuseid nii, et need ei tugineks ainult kõhutundel aga samas ei peaks maksma miljonit. Vaatame ja arutame töötoas koos osalejatega, millised on levinud komistuskivid uuringute tellimisel ja kasutamisel ning kuidas neid vältida.
Arutelus osalevad Mõttekoda Praxis analüütik Jane Ester, Harjumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise nõunik Kerli Vilk ja Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik, PhD, Mari Teesalu.

Praktilises töötoas võtame ennetuses esinevad eetilised dilemmad ja väärtusvalikud juhtumitena lauale. Kuidas käituda, kui ideaalseid valikuid ei ole, aga tegutsemata jätta ka ei saa? Millised on kaalul olevad väärtused ja kuidas väärtuskonfliktis valikuid teha? Reflekteerime juhtumite kaupa erinevate dilemmade üle. Töötuba annab nii praktilised tööriistad väärtusdilemmade lahendamiseks kui ka võimaluse kuulda, milliste dilemmadega valdkonna kolleegid rinda on pidanud pistma.
Töötuba juhib dr Mari-Liisa Parder ja assisteerib Kertu Rajando, mõlemad on Tartu Ülikooli eetikakeskusest.

13.5014.10 Energiapaus
14.1015.15

Teine paralleelsessioonide plokk, kus saab valida osalemise ühel kolmest sessioonist: 

Sessioonis jagame elulisi näiteid ennetustegevustest politsei vaate ja kogemuste kaudu. Fookuses on õhinapõhised ja ebatõhusaks tunnistatud meetmed ning proovime vastata küsimustele: Miks on neid tehtud? Kuidas teaduspõhiselt mõista ja selgitada teistele nende mõju? Kuidas tunda ära ja vältida ebatõhusaid tegevusi tulevikus?  
Sessiooni juhivad Politsei ja Piirivalveameti ennetusteenuse omanik Gerli Grünberg, Siseministeeriumi nõunikud Nurmely Mitrahovitš ja Ain Peil ning Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kelly Nurk.

Vaimse tervise jätkusuutlik edendamine kogukonnas vajab mitut pead ja kaalutud otsuseid. Paralleelsessioon toob kokku erinevate kogukondade eksperdid. Arutame, kuidas toetada meie kõigi vaimset (aga ka füüsilist) heaolu, kuidas valitakse sekkumismeetmeid ja kust me teame, mis toimib ja mis mitte.
Sessiooni juhib Cambridge’i ülikooli aju- ja kognitiivteaduste doktorant  ja Mõttekoja Praxis terviseanalüütik Maris Vainre.
Arutelus osalevad Võru abilinnapea Sixten Sild, keskkonnapsühholoog Silver Sternfeldt, Tartu abilinnapea Mihkel Lees,
vabatahtlike seltsiliste liikumise projektijuht Krista Pegolainen-Saar, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor Kai Kukepuu.

VI sessioon: Vaimse tervise  enesehool – digilahenduste tõenduspõhise toetamise potentsiaal

Vaimne tervis ja selle eest hoolitsemise vajadus on täna enam kui kunagi varem kogu ühiskonna fookuses. Iga üksikisiku roll oma tervise, sh vaimse tervisega tegelemisel on muutunud ühiskondlikuks ootuseks, vajaduseks ja võimaluseks. Kuidas aga toetada vaimse tervisega tegelemist ja milline roll on siin digitaalsetel tervisetehnoloogiatel? Kuidas tagada, et need tehnoloogiad lähtuksid eetilistest printsiipidest, tõendus- ja teaduspõhisusest ning kes selle eest vastutab? Nende ja mitmete teiste küsimuste üle arutlemegi.
Sessioonis osalevad Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa, Triumf Health tegevjuht, PhD, Kadri Haljas ja Tervise Arengu Instituudi terviseturunduse keskuse projektijuht Karin Kilp.
Sessiooni juhib Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi teadur ja e-tervise magistriõppe programmijuht Kadi Lubi.

Programmi „Selge“ tutvustus

15.1515.30 Sirutuspaus


 

Lõpusessioon
15.3016.20

Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Kenn Konstabel

Järgneb paneelarutelu, mida juhib Annika Uudelepp

Paneelarutelus osalevad Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Kenn Konstabel; Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist Katrin Mägi, PhD; Telia Eesti personalidirektor ja PARE juhatuse liige Ingrid Viinapuu

16.2016.30 Päeva kokkuvõte 

Tervise Arengu Instituudi arendusjuht Airi Mitendorf

 

Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervisekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee