Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini kontaktkoolitus

Asukoht
Paik

Hiiu 42, Tervise Arengu Instituut

Sihtrühm
Arstid, õed jt tervishoiuteenuse osutajad.
Keel
eesti
Eesmärk

Värskendada tervishoiutöötajate teadmisi meditsiinilise genoomika valdkonnas ning oskusi geneetilise riskinõustamise alal ja toetada seeläbi loodavate personaalmeditsiini teenuste rakendamist tervishoiusüsteemis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

  • teab monogeensete haiguste pärilikkustüüpe, on tuttav komplekshaiguste polügeense eelsoodumusega ja omab teadmisi geenide mõjust ravimite toimele;
  • oskab kasutada geneetilist infot komplekshaiguste riski hindamiseks ja personaliseeritud ennetussoovituste andmiseks;
  • teab, millele teatud geneetiliste analüüside puhul tähelepanu pöörata, et vältida valearusaamu või korduvaid küsimusi patsientidelt;
  • oskab teha vahet diagnostilisel ja eelsoodumusanalüüsil;
  • teab, millal on näidustatud patsiendi suunamine meditsiinigeneetiku konsultatsioonile ja mis juhtudel edasisuunamine ei ole vajalik;
  • tunneb riskinõustamise alusprintsiipe ning stressi ja ärevuse maandamise peamisi võtteid.
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi, sh loenguline osa (6 akadeemilist tundi), praktiline auditoorne töö (2 tundi) ja iseseisev töö kordamisküsimuste toel ning lõputesti sooritamine HARNO MOODLE'i keskkonnas (8 tundi).

Kava
Koolituse kava
9.4510.00  Kogunemine ja hommikukohv
10.0010.20  Avasõnad ja personaalmeditsiini projekti tutvustus. Piret Kuhlbars, personaalmeditsiini projektijuht, Tervise Arengu Instituut
10.2011.20 Geenide osa haiguste tekkes. Pärandumismehhanismid. Pärilikud ja somaatilised geenivariandid. Sagedaste haiguste geneetiline ja kogurisk. Mono- ja polügeensed riskihinnangud. Praktiline ülesanne rinnavähi geneetilisest taustast. Neeme Tõnisson, TÜ meditsiinigeneetika professor
11.2011.45 Geneetilise ja riskinõustamise põhialused. Liis Leitsalu, TÜ genoomika ja geneetilise tagasiside teadur
11.4511.55 Paus
11.5512.25 Nõustamine, stressi ja ärevuse maandamine. Kariina Laas, TÜ kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor
12.2513.05 Geenid ja ravimid. Farmakogeneetika hetkeseis ja rakendamine Eestis. Lili Milani, TÜ epi- ja farmakogenoomika professor
13.0513.45 Lõuna
13.4514.25 Komplekshaiguste riskiskoorid ja nende potentsiaal tervishoius. Krista Fischer, TÜ matemaatilise statistika professor ja biostatistika kaasprofessor
14.2515.05 Krooniliste haiguste personaliseeritud ennetus. Riskihindamine. Mikk Jürisson, TÜ rahvatervishoiu kaasprofessor
15.0515.15 Paus
15.1516.15 Praktiline töö südame-veresoonkonna haiguste ennetusest ja farmakogeneetikast. Ruth Kalda, Lili Milani, Helene Alavere
16.1516.30 Kokkuvõte ja tagasiside
16.30 Koolituspäeva lõpp
Dokument läbinutele
Õpiväljundid omandanud ja enesehindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus e-kirjaga. Enesehindamise testi mittesooritanutele väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Koolituse viib ellu Tartu Ülikool ja korraldab Tervise Arengu Instituut projekti „ERF-TAT Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ raames.
Kontakt
Annika Olvik, annika.olvik@tai.ee
Lisainfo

NB! Registreerimine suletakse 7 tööpäeva enne koolitust või 40 osaleja limiidi täitumisel. Koolituse toimumiskoht ja muu praktiline teave saadetakse registreerunutele nädal enne koolituse päeva.

Koolitust ei toimu, kui registreerunuid on vähem kui 20 või seda ei võimalda epidemioloogiline olukord. Koolituse mittetoimumisest teavitatakse registreerunuid e-kirja teel ja neil on võimalik registreeruda järgmisele sobivale meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini koolitusele.