Liigu edasi põhisisu juurde

Tartu! Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni (RFK) praktiline kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonis

Koolitus
-

Koolitus Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni praktiline kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonis (RFK) koosneb auditoorsetest koolituspäevadest, ühest veebikohtumisest ja iseseisvast RFK praktiseerimisest.

Asukoht
Sihtrühm
Õpinguid saab alustada spetsialist, kel on kõrgharidus ühel sotsiaalhoolekande seaduse §68 lõikes 1 või 2 nimetatud erialal või §68 lõikes 4 nimetatud koolitust ja/või omab varasemat töökogemust sotsiaalse, tööalase rehabilitatsiooniteenuse ja/või taastusravi osutamisel.
Keel
eesti keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel omandab osaleja oskused RFK kasutamiseks igapäevatöös rehabilitatsiooniprotsessi planeerimisel, sekkumiste elluviimisel ja tulemuste hindamisel.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks osaleja:

 • mõistab funktsioneerimise biopsühhosotsiaalset käsitlust;
 • teab RFK ülesehitust (1, 2 ja 3-tasandiline klassifikatsioon) ning RFK põhimõisteid;
 • oskab RFK-d kasutada rehabilitatsioonis ja taastusravis: hindab kliendi funktsioneerimisvõimet, dokumenteerib hindamistulemusi RFK alusel, seab eesmärke ja alaeesmärke, koostab realistliku tegevuskava.
Õppe kogumaht

Koolituse maht on 78 akadeemilist tundi (3 EAP), mis sisaldab:

 • auditoorset õpet (3 koolituspäeva, 24 akad t ja veebikohtumine mahus 3 akad t (koos juhendamisega), kokku 27akad t);
 • iseseisvat tööd (juhendmaterjalide ja kohustusliku õppekirjanduse läbitöötamine, kirjaliku enesereflektsiooni koostamine, soovituslike e-loengute ja lisamaterjalide läbitöötamine 31 akad t);
 • praktikat (ühe kliendi abivajaduse hindamine, eesmärkide sõnastamine, talle tegevuskava koostamine ja dokumenteerimine RFK alusel 20 akad t).
Kava
 • Esimene koolituspäev: 10. september
 • Teine koolituspäev: 11. september
 • Veebikohtumine: 7. oktoober
 • Kolmas koolituspäev: 29. oktoober

Täpsema ajakava saadame koolitusele registreerunutele.

Koolitajad
Eva Mengel ja Kadri Pill
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Britt Viks, britt.viks@tai.ee
Lisainfo

Koolituse lõpetamise tingimused:

 • osaleja on osalenud vähemalt 85% kohtumisetest;
 • osaleja on esitanud tähtaegselt koolitajatele iseseisva kirjaliku töö ja läbinud praktika vajalikus mahus;
 • osaleja on läbi töötanud kohustusliku õppekirjanduse.

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi TAT-i „Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ raames.

logo

Kava/koolituskava
Õppekava (pdf, 158.6 KB)