Skip to content

Sotsiaaltöö sündmuste kalender

Ootame infot sündmuste ja koolituste kohta meiliaadressil ajakiri@tai.ee.


Toimub juba varsti


Juuli

Juulis ja augustis Tartu ülikooli suveülikool

Kuni septembrini eri paikades üle Eesti erihoolekande tegevusjuhendajatele tasuta Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega

August

Augustis ja septembris Vaimse tervise esmaabi koolitused

Jätkuvad Vaimse tervise töötoad sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele

5.–13. augustini Tallinnas koolitus Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks

9.–10. augustini Lilleorus Harjumaal Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse suvekool

13.–14. augustini Paides Arvamusfestival

13. augustil Tartus koolitus Tööalane mina täna ja tulevikus karjääriarengu kavandamine

16. augustist 20. septembrini Tallinnas metoodika Räägime lastest koolitus lastekaitsetöötajatele

16. augustil Tartus koolitus Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

16. augustil Tallinnas koolitus Suhtlemine keerulise isiksusega

18. augustil Tartus koolitus Kurbus või depressioon – kuidas aidata?

19. augustil Tartus koolitus „Tuleohutus” tööalases arengus: läbipõlemise ennetamine

23. augustist 27. septembrini Pärnus koolitus Arvuti jätkuõpe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele koos veebipõhiste keskkondade kasutamisega

24.–25. augustini Remnikul Ida-Virumaal lastekaitsetöötajate suvekool "Samal poolel lapse poolel" Lisainfo: liit@lastekaitseliit.ee.

24.–25. augustini Tallinnas konverents "Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt". Lisainfo: press@siseministeerium.ee 

25.–27. augustini Pärnus täienduskoolitus erihoolekande tegevusjuhendajatele Toimetulek agressiivse käitumisega

26. augustil Tartus koolitus Käitumuslik poliitikakujundamine: kuidas nügida suurema heaolu suunas?

26. augustil Tartus koolitus Kuidas aidata noorel selgust saada tulevikuplaanides?

28. augustil Pärnus koolitus Majanduslik toimetulek praktikas ja pere-eelarve koostamine

30. augustist 27. septembrini Jõhvis metoodika  Räägime lastest  koolitus lastekaitsetöötajatele

30. augustil Tallinnas koolitus Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coaching'u liiki

30. augustist 2021 kuni 30. jaanuarini 2022 Pärnus koolitus Sissejuhatus teenuste disaini

September

Septembris ja oktoobris Praxise poliitikakujundamise oskuste programm  (registreerimine avatakse varsti)

Sügisel  2021 ja kevadel 2022 Tallinna Ülikooli arenguprogrammi Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine uued moodulid

Sügisel vanemaealiste huvikaitse tegevuste Tulemusliku elluviimise töötoad

Sügisel Tartus koolitus Hooldustöötaja arvutikasutus digiajastul

Sügisel Haapsalus koolitus Sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja baasdigioskused

7. septembrist 9. novembrini Pärnus koolitus Google võimaluste kasutamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas

8. septembrist 4. novembrini Tallinnas koolitus Vanemaealiste heaolu toetava kogukonnatöö ja huvikaitse korraldamine: ennastjuhtivaks vananejaks

9. septembrist 7. oktoobrini kontakt- või veebikoolitus (täpsustamisel) lastekaitsetöötajatele Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

9.10. septembrini Jõhvis koolitus lastekaitsetöötajatele, asendus- ja perekodu töötajatele Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

14. septembrist 19. oktoobrini Haapsalus koolitus Digitaalsed töövahendid tegevusjuhendajale ja lapsehoidjale

14. septembrist 30. novembrini Rakveres koolitus Hooldustöötaja kompetentside arendamine (RKT)

15. septembrist 29. novembrini  Pärnus koolitus asendushoolduse ja lastekaitsetöötajatele Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

29. septembrist 1. oktoobrini Tallinnas Euroopa Ennetusuuringute Ühingu aastakonverents

29. septembrist 15. novembrini koolitus Koostöine robotkäsi minu tulevikukolleeg?

Oktoober

oktoobris üle Eesti vaimse tervise töötoad

1.29. oktoobrini Rakveres koolitus Isiklik jätkusuutlikkus ja vaimse tervise toetamine sotsiaaltöös (RKT)

10. oktoobril vaimse tervise mess üksilduse teemal

12.13. oktoobrini veebikoolitus lastekaitsetöötajatele, asendus- ja perekodu töötajatele Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

21. oktoobril, 4. novembril ja 18. novembril kolmeosaline virtuaalne töötuba pagulaste vaimse tervise edendamise teemal

27.28. oktoobrini veebikoolitus lastekaitsetöötajatele, asendus- ja perekodu töötajatele Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

27. oktoobrist 17. novembrini, sh veebiseminar 4. novembril Lipusüsteemi veebikoolitus

Kalendrid

Terviseinfo.ee

ESF TAT tasuta kursused täiskasvanutele

Luwi koolituskeskuse/koolituskeskuse Reiting koolitused tegevusjuhendajatele, hooldustöötajatele, kogemusnõustajatele, tugiisikutele, asenduskodutöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet

Eesti Töötukassa

Haridus- ja noorteamet

Mitteformaalne.ee

Tallinna Ülikooli sündmused ja täienduskoolitused

Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna koolitused

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Pärnu Kutsehariduskeskus

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Valgamaa Kutseõppekeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Koolitus.edu.ee

Herta Eesti

Kampaaniad

Teavituskampaania Laps on pereootel kutsub hakkama hoolduspere vanemaks.

Sotsiaalministeerium algatas kampaania, millega tänatakse lapsevanemaid, kes on aidanud lastel keerulise piirangute aja üle elada. Ütle lapsevanemale aitäh: www.aitahsulle.ee

Kodanikualgatusena sündinud PAI kampaaniaga kogutakse annetusi, et COVID-19 kriisist kurnatud õed ja hooldustöötajad saaksid võtta aja maha tööst ja muredest.

TAI juhib kampaaniaga „Kus on sinu piir” inimeste tähelepanu sellele, et alkohol mõjutab elu ja tervist.

Toimunud sündmuste materjalid

15. juunil Tartu kontserdimajas Sotsiaalvaldkonna töötajate pidulik tunnustamine (videosalvestis ja laureaatide nimekiri)

15. juunil sotsiaalkindlustusameti veebiteabepäev hoolekandeasutuste teenuseosutajatele (videosalvestised)

3. juunil seminar ja  uuringu Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet? esitlus (videosalvestis)

3. juunil Arenguseire Keskuse veebiseminar Pikaajaline hooldus: kust selleks raha leida? ( videosalvestis)

31. mail Pere lahendusringi infoseminar (slaidid ja materjalid)

27. mail vanemaealiste huvikaitse uuringu tulemuste esitlemine (videosalvestis)

26. mail Helika Saare loeng TLÜ sarjas „Ekspert eetris Lapsepõlv ilma Pöial-Liisi, vapra tinasõduri või lumekuningannata  (kokkuvõte ja videosalvestis)

25. mail konverents Tehnoloogiad ja keskkond dementsusega inimese igapäevaelu toetajana (kokkuvõte ja info järelvaatamise võimaluse kohta)

20. mail ligipääsetavuse päev (pressiteade ja video)

12. mail sotsiaalkindlustusameti veebiseminar Supervisioon ja coaching erihoolekande- ja rehabilitatsiooni asutustele

14. mail veebiseminar Samal poolel – lapse poolel. Lastekaitse ja meediasuhtlus (temaalised materjalid)

30. aprillil konverents Perelepitus eile, täna ja homme  (videosalvestis)

29. aprillil veebiseminar Arenguseire Keskuse veebiseminar Pikaajaline hooldus Eestis – kas tõesti vaeslapse rollis? (videosalvestis)

28. aprillil SKA veebiseminar Õendusteenus hoolekandeasutustes ja oluline informatsioon asutuse juhtidele (videosalvestis)

22. aprillil pikaealisuse konverents Kuldaja rock'n'roll  (videosalvestised)

31. märtsil sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse seminar Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes (slaidid)

12., 15. ja 17. märtsil Eesti riigi puuetega inimeste konventsiooni täitmise raporti kaitsmine ÜRO puuetega inimeste komitees (videosalvestised)

 

Tagasi Sotsiaaltöö artikleid lugema