Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti koolinoorte uimastite tarvitamise uuring (ESPAD)

„Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine Eesti 15–16-aastaste õpilaste seas“ on osa rahvusvahelisest uuringust „European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs“ (ESPAD), milles osaleb ligikaudu 100 000 õpilast rohkem kui 35 riigist.

Uuring annab ülevaade Eesti 15–16-aastaste kooliõpilaste tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamisest ning kirjeldab noorte hoiakuid uimastitarvitamise suhtes ja suhtumist uimastite tarvitamisse.

Mida me uurime?

  • tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist
  • hoiakuid uimastitarvitamise suhtes
  • hinnatakse uimastitarvitamise seost perekondlike ja koduga seotud teguritega
  • hinnatakse uimastitarvitamise seost koolist puudumise, õppeedukuse ja vaba aja veetmisega (sh sotsiaalmeedia kasutamise sageduse, mõne elektroonikaseadmega mängimisega)
  • suhteid sõpradega
  • kuidas saadakse teavet uimastite kohta ja missuguseid infoallikaid usaldatakse
  • käsitletakse noorte sotsiaalseid oskuseid ning nende seost uimastitarvitamise ja teiste teguritega
  • eraldi käsitle­takse uimastitarvitamist Eesti eri piirkondades ja sõltuvalt õpilase kooli õppekeelest

Kui sageli toimub?

Uuringut viiakse ellu iga nelja aasta tagant. Esimene uuring Eestis toimus 1995. aastal. Viimane uuring toimus 2019. aastal. Järgmine andmekogumine tehakse koolides 2024. aasta esimeses pooles.

Uuringu ajakava

Andmekogumine Tulemuste avaldamine
2024 I poolaastal 2025. aastal

Rahvusvahelised võrdlusandmed

ESPAD uuringu rahvusvaheline veebileht

Tulemused ja publikatsioonid