Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse (EAHJÜ) pöördumine seoses Tervise Arengu Instituudi tegevuse lõpetamisega

Arvamus

Adresseeritud: Hr Tanel Kiik, tervise- ja tööminister, Sotsiaalministeerium
Teadmiseks: Pr Liina Kersna, haridusminister, Haridus- ja Teadusministeerium

07.04.2022

Tervise Arengu Instituudi oluline tegevus on muuhulgas tervise ja heaolu edendamine lasteaedades, koolides, tööperedes. Tervisedenduslik liikumine on olnud pikaajaline, süsteemne, sisukas (uuringutel põhinev) protsess tervisekäitumise harjumuste kujundamiseks. Lasteaedadest on Tervist Edendava Lasteaia (TEL) võrgustikuga liitunud enam kui 300 ning liitumas uusi soovijaid. Mitme Eesti omavalitsuse arengukavas on eesmärk, et kõik lasteaiad, koolid oleksid tervist edendavad.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) roll:

  • Koolide ja lasteaedade tervisedenduse koordinaatorite toetamine sh juhendamine ja koolitamine
  • Riikliku suvekooli läbiviimine (praktikate levitamine) TEL võrgustiku liikmetele
  • TAI ja koostööparterite tervisealase teabe ja muu informatsiooni edastamine
  • Tõenduspõhiste sekkumiste ja praktikate rakendamine
  • Metoodiliste jm materjalide väljatöötamine (liikumine, toitumine, vaimne tervis)
  • Täiendkoolituste pakkumine lastega töötavatele spetsialistidele
  • Üleriigiliste uuringute ja analüüside läbiviimine
  • TAI veebide arendamine ja haldamine

TAI esindaja osales nii kehtiva kui ka hetkel eelnõuna kinnitamisel oleva alushariduse riikliku õppekava arenduses ning tegi olulisi ja sisukaid ettepanekuid, mis puudutasid laste tervislikku toitu, liikumisharjumuste kujundamist, liikluskasvatust, nutikasutust, laste soolise kasvatusega seotud küsimusi ehk aitas kujundada paljusid seisukohti, mis moodustavad lapse turvalise õpi-kasvukeskkonna.

Oleme mures seoses võimaliku TAI tegevuse lõpetamisega ning tunneme huvi, kuhu pöörduda edaspidi Tervist Edendava Lasteaia (TEL) arenduse ja kaasaegsete praktikate rakendamise küsimustes?

Kes jätkab Tervise Arengu Instituudi tervise edenduse valdkonna tegevust? Tänases päevas on turvalise töö- ja kasvukeskkonna loomine, sh töötajate ja laste vaimse tervise hoidmine eriti oluline ja TAI koordineeriv roll kõigis tervise edenduse valdkondades tänuväärne.

Pöördumine on koostatud EAHJÜ laiendatud juhatuse (piirkondade juhtide esindajad) seminaril 31.03.2022.

Lugupidamisega
Heda Kala
juhatuse esimees
EAHJÜ

Originaaldokument: