Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Tori valla kogemus: ISTE-projekt võimaldab tegutseda jätkusuutlikult

Kogemus

Tori vald võttis osa sotsiaalkindlustusameti 2020. aasta lõpus erihoolekandeteenuse klientidele täiendavate teenuste osutamiseks välja kuulutatud toetusvoorust, kuna selles nähti võimalust pakkuda inimestele senisest enam toetavaid ja arendavaid teenuseid.

Eda Mirk
Eda Mirk
juhtumikorraldaja, Tori Vallavalitsus

Liitusin projektiga, sest selle sisu sobis minu maailmavaatega – nägin selles parimat võimalust jõuda abivajajani ning aidata inimest just talle sobival moel. Eriti paelus mind paindlik lähenemine, võimalus leida abivajajale just talle tarvilik toetus ja pakkuda baastoetust ja ka lisatoetusi võimalikult kodu lähedal ning terviklikult. Julgen öelda, et projektis osalemine on andnud inimestele juurde võimalusi osaleda igapäevaelu tegemistes julgemalt, leida uusi tuttavaid, saada paremini hakkama ja väärtustada rohkem ennast ning ka teisi enda ümber.

Oleme projektis 30 teenuskohaga. Projekti käivitamine oli üsna töömahukas. Tuli leida sobivad teenuseosutajad ja abivajajad. Tööd lihtsustas väga hea koostöö suurepäraste kolleegidega, nendeta poleks me niikaugel kui praegu oleme. Olen kõigile koostööpartneritele väga tänulik.

Võimalusi on palju, tuleb olla paindlik ja koostöövalmis.

Vahel on olnud raske leida abivajajale just talle sobiv spetsialist ja julgustada teenuseosutajaid projektis osalema. Aga sellised väljakutsed teevadki töö põnevaks. Olulised märksõnad on valdkonnaülesus, isikukeskusus ja paindlikkus, igakülgne toetus ja juhendamine. Võimalusi on palju, tuleb olla paindlik ja koostöövalmis.

ISTE-projekt võimaldab jõuda inimeseni paremini ja tegutseda jätkusuutlikult, seda kinnitab ka minu praktiline kogemus juhtumikorraldajana. Just selline tegutsemine on viinud sinnamaani, et inimesed on muutunud silmanähtavalt avatumaks, leidnud elus rõõmu ja tegutsemistahte, osaliselt liikunud tööturul töisele tegevusele lähemale ja märkavad rohkem igapäevaelus toimuvat. Nii inimestele kui ka teenuseosutajatele on tähtis, et projekti tegevused jätkuksid, mis annaks kindlustunde.

Kõige meeldejäävamad klienditöö hetked on olnud need, kui oleme kaua tööd teinud ja järsku on inimene ise valmis elus edasi liikuma, midagi muutma. Muutus võib olla iseseisev hommikune kõndimine, asumine pikaajalise kaitstud töö teenusele või tööle, ühisüritusel julgelt esinemine, oma oskuste jagamine, aga ka lihtsalt mõistmine, kuidas käituda, kuidas suhelda ja oma emotsioonidega toime tulla, mis sobib, mis mitte.

Ikka ja jälle kogen, et inimene ise teab enamasti kõige paremini, mida ta vajab, et eluga toime tulla. Tuleb ainult aidata tal seda mõista ja leida need esimesed sammud, mida teha. Igal inimesel on just temale omased pisikesed edusammud, tagasilangused, uuesti enese leidmine. On suur privileeg olla inimese kõrval tema teekonnal, toetades ja julgustades teda. Iga kliendilugu arendab spetsialisti ja õpetab teda mõistma enda rolli olulisust ja vastutuse suurust.


KOMMENTAAR

Priit Ruut, Tori abivallavanem

Esimene projektikuu kulus ettevalmistustele. Leidsime tubli juhtumikorraldaja Eda Mirgi, kes oli valmis kohe võtma enda kanda kõik projekti korralduslikud toimingud. Nii saimegi sisulise tegevustega alustada. Ei kulunud kuigi kaua, kui oli leitud projektis osalevad 30 klienti ja hakkasime neile sobivaid teenuseid ning teenuseosutajaid otsima. Osa teenuseid oleme püüdnud oma jõududega korraldada, kuid need, mida ise osutada ei suuda, ostame ikkagi sisse. Teenuseosutajate leidmiseks korraldasime riigihanke, baasteenust osutavad valdavalt meie valla sotsiaalmajad.

Nüüdseks oleme kogemuse võrra rikkamad ja jõudnud arusaamiseni, et just sellist individuaalset ja teenuste laia ampluaaga toetust erihoolekandekliendid vajavadki. Oluline on ka, et projekt on võimaldanud vajalikus mahus vajalikke teenuseid kõigile klientidele ja midagi ei ole jäänud ära rahapuuduse pärast, nagu vahel sellistes eluvaldkondades võib ette tulla. Inimesed on saanud erinevaid teenuseid nii üheskoos tegutsedes kui ka individuaalselt, just nagu kellelegi vaja. Koos on asjalikult toimetatud, aga ka meelt lahutatud, ka seda on vaja vaimu turgutamiseks ja arengu toetamiseks. Edulood tiivustavad meid ja annavad indu projektiga edasi minna.


Loe ka Kohila ja Kose valla kogemustest ISTE-projektiga.