Liigu edasi põhisisu juurde

Tervise ja heaolu infotund

Infopäev

Seekordsel kohtumisel 8.mail kell 10.00 - 11.30 Zoom keskkonnas oleme keskendunud vanemluse teemadele.

Kohtumisel tutvustame Gordoni perekooli programmi ning Perepesade keskustega seonduvat.

Meiega jagavad infot Perekoolitusühing Sina ja Mina esindaja ja Kiira Gornischeff, SA Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevjuht.

Kohtumisel on fookus programmide/võimaluste tutvustusel ja rakendamiseks vajaliku info edastamisel (eeldused, ressursid, kogemused jm).

Asukoht
Sihtrühm
Haridustöötajad, KOV-ide spetsialistid, ennetusvaldkonna spetsialistid ja kõik teemast huvitatud osalejad.
Keel
eesti keel
Hind
tasuta
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee
Lisainfo

Gordoni Perekool

Universaalne ennetus, sihtgrupp: täiskasvanuiga (lapsevanemad ja hooldajad).

Eesmärk: aidata vanematel omandada mõtteviis ja suhtlemisoskused, mis aitavad parandada suhteid laste ning teiste oluliste inimestega nende elus.

Märksõnad: sotsiaalemotsionaalse pädevuse arendamine, vaimse tervise probleemide ennetus elluviimise keskkond: perekond ja kodu. 

Elluviijad: Perekoolitusühing Sina ja Mina litsentsiga koolitajad, keda toetavad superviisorid. Ennetustegevus sisaldab täiendusõpet ja juhendmaterjale, info- ja õppematerjale lapsevanematele ning hooldajatele.

Koduleht: http://www.sinamina.ee/

Perepesad

SA Lapse Heaolu Arengukeskus (LaHe) töötas välja kogukondliku ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa tegevusmudeli. Kohalikul tasandil asutatakse ja luuakse Perepesa kohaliku omavalitsuse poolt, koostöös LaHega. Perepesa tegevuse aluseks on LaHe poolt välja töötatud tegevusmudel.

Perepesa on kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus. Perepesa pakub tervikliku lahenduse, kuidas teha süsteemset ja koordineeritud ennetustööd ning korraldada varajast märkamist lapseootel ja väikelastega perede seas kohalikul tasandil, ühest, kodulähedasest kohast.

Iga Perepesa on oma kogukonna nägu, mille loovad Perepesa meeskond, külastavad pered ning kohalikud laste ja peredega tegelevad spetsialistid. Perepesa on koostöös ja ühisloomes tegutsev keskus.

Perepesa eesmärk on võimestada lapsevanemaid, pakkuda neile õigeaegset, asjakohast ja professionaalset tuge laste kasvatamisel ning pere- ja paarisuhete loomisel ja hoidmisel.

Koduleht: https://www.lapseheaolu.ee/

Registreerudes on võimalik esitada ka küsimusi ettekandjatele.

Registreerimine toimub kuni 03.maini.