Liigu edasi põhisisu juurde

Sammhaaval parema rahvatervise suunas

Uudis

Jaanipühade eelselt toimus Tartus asuvas Aparaaditehase Erinevate Tubade Klubis Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatud kogemuspäev, kus võeti kahe Kagu-Eesti valla – Põlva ja Rõuge – kogemuste näitel kokku tegevused ja saavutused, mida viidi läbi seitsme kuu vältel rahvatervise probleemide ennetamisel.

Teenusedisaini perioodil keskendus Põlva noorte ülekaalulisuse ning Rõuge vaimse tervise problemaatikale.

„Mõlemal KOV-il olid lähtekohad küll erinevad, kuid lõpuks jõudsid nad juurprobleemide osas ühte kohta. Ükskõik, kui keerulise teemaga tegeletakse, siis tuleb läheneda valdkondadeüleselt, võtta fookusesse koostöö, kommunikatsioon ning tegeleda päris probleemidega. Nende kahe valla näitel me sinna jõudsime ning jätkame eesmärkide täitmist,“ võttis kogemuspäeva kasu kokku TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Kaidy Aljama.

Seitsemkuulise tegevusperioodi „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ raames sooviti tähelepanu pöörata rahvatervise teemadega tegelemisele, et tervist toetavad valikud oleksid kättesaadavad igale inimesele, esmajoones aga noortele.

„Rahvatervises ja inimeste heaolus ei saavutata tulemusi 2-3-aastaga, kuna muutused inimeste käitumises, tervisetulemites ja elukvaliteedis väljenduvad pikema perioodi pärast. Seetõttu on oluline kohalikus omavalitsuses erinevate valdkondade ja sihtrühmade koostöös pikaajaliselt panustada,“ tunnustas Aljama kohalikke eestvedajaid: Põlva abivallavanemat Janika Usinat, spordi- ja terviseedendusspetsialisti Kaire Zoppi ja Rõuge sotsiaalosakonna juhatajat Triinu Õispuud oma meeskondadega.

Kogemuspäev toimus nii füüsiliselt kui virtuaalse üritusena, pildil on saalis kohalolnud osalejad.

Projektiga liitunuid toetas lisaks teenusdisaini poolega loovagentuur Brand Manual, kohalikke eestvedajaid nõustas mentorina terviseedendaja Elo Paap OÜ-st HeaOle.

Hetkel tegeleb TAI uute KOV-de kaasamisega Virumaa ja Kagu-Eesti piirkonnast sooviga pakkuda sügisest sarnast kaasalöömise võimalust veel kümnele uue KOV-ile.

Rohkem infot projekti kohta 

Kahe valla tulemusraportid

Tegevusi viiakse ellu Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projektist „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.