Liigu edasi põhisisu juurde

Psüühika- ja käitumishäirega patsiente oli 2023. aastal rohkem kui aasta varem

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud psühhiaatriateenuse statistikast selgub, et 2023. aastal registreerisid psühhiaatrid ambulatoorsetel vastuvõttudel psüühika- ja käitumishäireid 4% rohkem kui aasta varem.

Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud andmete põhjal käis 2023. aastal psühhiaatri vastuvõtul üle 97 600 psüühika- ja käitumishäire diagnoosiga inimese, kellest kümnendik oli alla 15-aastased. Psühhiaatri patsientidest on läbi aastate enam kui pool olnud naised. Mehi käib psühhiaatri vastuvõtul naistest vähem, kuid alla 15-aastaste hulgas on poisse rohkem kui tüdrukuid.

2022. aastaga võrreldes registreerisid psühhiaatrid 4% ehk üle 3700 juhu rohkem psüühika- ja käitumishäireid. Kiiremini suurenes psüühika- ja käitumishäirega alla 15-aastaste patsientide arv. Neid oli 19% (1363 juhtu) enam kui aasta varem – nende hulgas poisse ligi kaks korda rohkem kui tüdrukuid. Suurem osa (90%) psühhiaatri patsientidest on vähemalt 15-aastased noorukid ja täiskasvanud. Neil registreerisid psühhiaatrid psüühika- ja käitumishäireid eelmise aastaga võrreldes 3% rohkem. Sealhulgas oli kasv naiste hulgas ligi 4% ja meestel protsendi võrra keskmisest väiksem.

Psühhiaatrid registreerisid 2023. aastal 5% vähem esmakordseid haigusjuhte kui aasta varem. Levinuimaks diagnoosiks on läbi aastate nii meeste kui naiste hulgas olnud ärevushäired, rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired. 2023. aastal esines sellise esmakordse diagnoosiga 5 juhtu 1000 mehe ja 8 juhtu 1000 naise kohta.

Teiseks sagedasemaks diagnoosiks oli meeleoluhäired, sealhulgas depressioon, mida esines enam kui 3 juhtu 1000 mehe ja 6 juhtu 1000 naise kohta. Nii stressiga seotud häireid kui meeleoluhäireid esines naistel 2 korda rohkem kui meestel. Samal ajal on psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäired rohkem meestele omane diagnoos, mille peamiseks põhjuseks on alkoholi liigtarvitamine. 2023. aastal oli psühhiaatri vastuvõtul psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud häirega kümnendiku võrra vähem inimesi kui sellele eelnenud aastal, sealhulgas uusi haigusjuhte registreeriti viiendiku võrra vähem.

Kõige kiiremini on kasvanud tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäirete diagnoosimine ja seda mitte ainult alla 15-aastaste hulgas, vaid ka täiskasvanueas, kellel see on jäänud alaealisena diagnoosimata. Hüperkineetiline, sh aktiivsus- ja tähelepanuhäire oli sagedasimaks diagnoosiks alla 15-aastatel patsientidel, kuid 2023. aastal oli selle diagnoosiga psühhiaatri vastuvõtul ligi kaks korda rohkem nendest vanemaid inimesi. Hüperkineetiline häire registreeriti psühhiaatri vastuvõtul 8607 juhul – poole rohkem kui 2022. aastal.

Psühhiaatria haiglaravilt kirjutati välja poolsada inimest rohkem kui aasta varem – 9873 ja nende ravikestus oli keskmiselt 17 päeva. Kõige rohkem oli haiglaravil psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirega isikuid, ligi 2500 inimest.

Psühhiaatria ambulatoorse, päeva- ja haiglaravi 2023. aasta statistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Käitumishäired 2015-2023