Liigu edasi põhisisu juurde

Lastekaitse Liidu toetuskiri Tervise Arengu Instituudi säilimiseks

Arvamus

Austatud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kantsler Maarjo Mändmaa

23.03.2022

MTÜ Lastekaitse Liit, olles 33 aastat tegutsenud lapse õiguste ja heaolu eest seisva organisatsioonina, tunneb muret, kuidas planeeritakse Tervise Arengu Instituudi (TAI) sulgemisel ja ülesannete jagamisel tagada jätkusuutlikkus senistes tegevustes, mis on mõeldud toetamaks laste arengut ning tagamaks nende heaolu ja õigusi.

Lastekaitse Liidul on alates 2015 aktiivne koostöö TAI’ga seoses lastekaitsetöötajate täiendkoolitusega (koolitusnõukogus osalemine, õigusalase mooduli loomine ja pakkumine, ning suvekooli korraldamine lastekaitsetöötajatele). Koostöö on olnud väga konstruktiivne ja ennekõike laste heaolu suurendamisele suunatud. Seega on olemas ka lähem ülevaade TAI tegevusest tervikuna.

TAI tegevused on suures osas suunatud sellele, et ennetada erinevate probleemide teket, väljakujunemist ja edasiarenemist ning toetada laste heaolu, sh vaimset ning füüsilist tervist.

Lastekaitse Liit tegeleb igapäevaselt keeruliste tagajärgedega, mida saab ära hoida ning leevendada ainult ennetustegevuse abil. TAI fookus on teadus- ja tõenduspõhisel ennetustegevusel (nt VEPA käitumisoskuste mäng, vanemlusprogramm Imelised Aastad jt lastele ja peredele suunatud tegevused), sealhulgas planeeritakse tegevusi lähtuvalt uuringutest ning mõõdetakse nende elluviimise protsessi ja tulemuslikkust. Lisaks pakub TAI ka teenuseid, mis kaudselt toetavad lapsi ja peresid. Suur osa haavatavamatest lastest kasvab üles uimasti- või vaimse tervise probleemidega peredes ja TAI teenused on hädavajalikud nende perede toetamiseks. Samuti toetab instituut spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt haavatavamas olukorras olevate lastega, pakkudes täienduskoolitust nii asendushoolduse teenust osutavatele perevanematele ja kasvatajatele, hooldusperedele kui lastekaitsetöötajatele. Tänane integreeritus uuringute, analüüside, teenuste ja sekkumiste osas ei tohi kaduda, sest see võimaldab sekkumised ja ressursid suunata kõige täpsemini.

MTÜ Lastekaitse Liit peab seega vajalikuks TAI kui teadus- ja tõenduspõhist ennetustegevust koordineeriva asutuse säilimist. Loodame igakülgsele koostööle ning oleme valmis edaspidi jätkuvalt protsessi panustama.

Lugupidamisega

Varje Ojala
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige