Liigu edasi põhisisu juurde

Eestis on viimastel aastatel ravikindlustatud meeste osatähtsus kasvanud 4 protsendipunkti võrra

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika andmebaasis avaldas täna Eesti Haigekassa andmed ravikindlustatute kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi. 2021. aastal moodustavad ravikindlustatud isikud Eesti elanikest 94,2 protsenti (mehed 92,9% ja naised 95,3%).

Viimase viie aasta jooksul on ravikindlustatute osatähtsus Eestis kasvanud kolm protsendipunkti. Võrreldes 2016. aastaga kasvas ravikindlustatus meeste hulgas neli protsendipunkti, viimase aastaga üks protsendipunkt. Naiste ravikindlustusesüsteemiga kaetus jääb stabiilselt 94–95 protsendi vahele.

Kui vaadelda kitsamalt 20-59-aastaste vanusegruppi, siis nende ravikindlustuse näitaja on perioodil 2016–2021 samuti oluliselt tõusnud: 84,6 protsendilt 89,1 protsendini. 20–59-aastaste ravikindlustatud meeste osa on kasvanud aga lausa seitsme protsendipunkti võrra.

Seda kasvu saab selgitada töötavate meeste arvu suurenemisega. Tööturul toimus muutus, kus langes nii töötute arv kui töötuse määr. Samuti on võimalik, et mingit mõju avaldas ka Covid-19 toetusmeetmete rakendamine.

ravikindlustuse tabel