Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Dementsuseteemalises koolitusprogrammis osalejate suveüritused

Uudis

Tervise Arengu Instituut ja Dementsuse Kompetentsikeskus korraldavad suvel kaks üritust hoolekandeasutuste sisekoolitajatele, kes on varem võtnud osa dementsuse teemalisest koolitusprogrammist.

Kersti Peterson
Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialist


Suvekool „Kuidas läbi viia meeldejääv ja mõjus sisekoolitus“ toimub 30. augustil Pärnumaal Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses. Koolitaja on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja tegevjuht Ragnar Siil. Registreerida saab siin.

Mõjus (avalik) esinemine ja teadmiste edastamine strateegilise ehk eesmärgistatud kommunikatsiooni mudeli alusel koosneb neljast osast.

  • Miks me suhtleme? Esitluse või koolituse eesmärk.
  • Kellega me suhtleme? Kes on meie publik ja milline on selle ettevalmistus?
  • Mida me teada anname? Sõnumite valik, taktikaline plaan ning ülesehitus.
  • Kuidas me suhtleme? Ettekande esitamine ning visuaalsete materjalide kasutamine.

Suvekoolis keskendutakse strateegilise kommunikatsiooni mudeli kahele viimasele osale: mida ja kuidas öeldakse. Päeva esimeses pooles vaadeldakse mõjusate esitluste ja koolituste teooriat, teises pooles toimuvad praktilised töötoad. Üheksa töötuba on üles ehitatud koolitusprogrammi üheksa mooduli alusel.

Dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustiku esimesed kohtumised ja töötuba „Kuidas suhelda meediaga“ toimuvad 10. augustil Tallinnas ja 18. augustil Tartus. Töötuba juhendab meediakoolitaja ja ajakirjanik Ingrid Veidenberg. Registreerida saab siin.

Sotsiaalvaldkond on meediapildis sageli negatiivsete lugudega. Kahjuks valdkonnas töötavad inimesed ise oma tööst positiivseid artikleid just sageli ei kirjuta. Põhjuseks tuuakse ajapuudus või oskamatus oma tööst avalikkusele rääkida. Ajakirjanikke pigem kardetakse kui nähakse koostööpartnerina. Koolitusel tutvustatakse meediat kui sotsiaalvaldkonna koostööpartnerit ja jagatakse meediaga suhtlemise soovitusi. Samuti julgustakse osalejaid ise oma tööst artikleid kirjutama.

Kohtumistel saavad Tervise Arengu Instituudi ja Dementsuse Kompetentsikeskuse korraldatud hoolekandeasutuste kevadkoolis moodustatud võrgustiku liikmed arutada ka edasisi plaane.

Suvekooli ja võrgustikukohtumistele on oodatud kõik hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalises koolitusprogrammis 2018–2023 osalenud sisekoolitajad.

Üritused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ meetme raames. Lisainfo kersti.peterson@tai.ee