Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ning terviseedendusega. Vastutame ka Eesti riikliku tervisestatistika ning seitsme rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest. Trükis annab ülevaate TAI valdkondadest ja tegevustest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Kogumik „Health in the Baltic Countries 2015“ on Eesti, Läti ja Leedu tervisestatistikat koondav väljaanne. The publication provides the basic comparison of health statistics of the three Baltic states in 2015.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Vigastused, Südametervis

2017 Raport Jah Lae alla

Booklet brings out Health Statistics and Health Research Database basic user instuctions.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2017 Voldik Ei Lae alla

Voldikus on välja toodud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi peamised kasutamisjuhised.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2017 Voldik Ei Lae alla

Siit saad lugeda kolme aasta kogemuse ja koostöö kohta Eesti lastevanemate ja õpetajatega. Raamatust leiad nii statistikat laste alkoholi tarvitamise kohta, laste arvamusi oma vanemate alkoholi tarvitamise kohta ning ka lastevanemate seisukohti selle teema valguses. Oleme siia kokku kogunud kasulikud nõuanded lastevanematele, võttes arvesse nii teadusuuringud kui ka praktilised näpunäited elust enesest.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Raport Jah Lae alla

Raamat annab ülevaate aastatel 2012–2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tuberkuloos

2014 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2013 Raport Ei Lae alla

Trükis annab ülevaate alkoholi turust, riiklikust alkoholituru korraldusest, legaalse ja illegaalse alkoholi tarbimisest Eestis, elanike suhtumisest riiklikusse alkoholipoliitikasse, alkoholi tarbimise negatiivsetest tagajärgedest ühiskonnale, võrdluse Põhjamaade statistikaga ning ülevaate alkoholiga seotud statistikast.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Käesolev raamat esitab statistikat haigestumuse, tervishoiuteenuste osutamise ja tervishoiuressursside kohta aastate 2005–2008 kohta.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Käesolevasse kogumikku on koondatud peamine osa Euroopa Liidu ja Eesti tervishoiuvaldkonna statistikast. Kogumikus võrreldakse omavahel Euroopa Liidu liikmesriikide näitajaid ning antakse üksikasjalik ülevaade Eesti tervisestatistikast. Kogumik annab lühiülevaate rahvastikust, haigestumusest, tervishoiuteenuste kasutamisest ja tervishoiuressurssidest 2007. aastal.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Raamat esitab ülevaate aastatel 2008-2009 Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtudest võrreldes andmeid ka eelnevate aastate vastavate näitajatega. Aastaraamat sisaldab lisaks tavapärasele statistikale ülevaateartikleid Eesti tuberkuloosivaldkonna ja HIV-ga seotud erialade spetsialistidelt ja ülevaadet Eesti andmetest võrdluses välisriikidega.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tuberkuloos

2010 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2010 Voldik Ei Lae alla

Raport annab ülevaate 2008. aastal tervishoiusüsteemi rahastamise kohta erinevate rahastamisallikate, tervishoiuteenuste ja teenuse osutajate kaudu. Antud statistika annab ülevaate ressurssidest, mida paigutatakse tervishoiuteenuste ja -toodete tootmisse ja tarbimisse ning mis omakorda panustavad rahva tervise ja heaolu arengusse.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2008 tegemisel oli eesmärgiks koondada ühte väljaandesse kokku viimase kümne aasta statistika alkoholi tootmise, müügi, hindade, tarbimise ja kahjude kohta. Aastaraamatust leiab ka sotsioloogiliste uuringute tulemused elanike hinnangutest riikliku alkoholipoliitika kohta ja valiku Põhjamaade alkoholistatistikat.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2008 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2007 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2005 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2003 Raport Ei Lae alla