Liigu edasi põhisisu juurde

Terviseportaali analüüs ja arendamine. Koondaruanne

Uuring
Allalaadimine (PDF, 827.27 KB)

Teostatavuse analüüsi projekti raames teostati järgnevad tööd:

  • Kaardistati kasutajate ning erinevate asutuste ja ametite ootused uuele Patsiendiportaalile.
  • Patsiendiportaalile loodi uuendatud terviklik disain, sh klikitav prototüüp ja uuendati kasutajateekonnad patsiendiportaalis hetkel toimivatele teenustele ning valideeriti loodud prototüübi lõppkasutajate ja asutustega ning täiendati seda vastavalt tagasisidele.
  • Analüüsiti Patsiendiportaali mobiilirakenduse loomise vajalikkust, võimalusi ja kulutõhusust (arendus-ja haldusressurss) võrreldes veebilehega, mis on optimeeritud kasutamiseks mobiilis.
  • Teostati terviklik nõuete analüüs ja koostati IT-arenduse lähteülesanne koos arenduse ressursihinnanguga praeguse patsiendiportaali teenuste üleviimiseks uuendatud kasutajateekondadega uuele visuaalsele kujundusele ning olemasolevale tehnilisele platvormile.
  • Koostati Patsiendiportaali edasivaatav teostatavusanalüüs, mille raames hinnati kasutajate sisendi ja teenuste varasema prioritiseerimise (Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa ühisprojektina 2020. a läbi viidud Terviseportaali eelanalüüs) alusel uute funktsionaalsuste tehnoloogiate ja terviserakenduste võimalikku kasutuselevõtu eeldusi, teostatavust, kulutõhusust ning mõju uuendatud teenuste edasisele kasutamisele.
  • Koostati Patsiendiportaali arenduste edasivaatav teekaart ning kaardistati visiooni realiseerimisega seonduvad riskid ja nende maandamise võimalused.

Analüüsi teostas Nortal AS Tervise Arengu Instituudi tellimusel.

Terviseportaal_koondaruanne

Info

Aasta
2022
Väljaandja
Nortal AS