Skip to content

Tervisedendus koolis. Juhendmaterjal tervisenõukogudele

Juhend
Allalaadimine (PDF, 9.29 MB)

Käesolev juhend koondab mõtted ja nõuanded, miks ja kuidas käivitada koolides tervisenõukogude või meeskondade tegevus ja selgitab, mil viisil on tervisemeeskondade tegevuse kaudu võimalik kaasa aidata õppetöös paremate tulemuste saavutamise ja koolirahva üldise heaolu kasvule. Juhendmaterjal sisaldab üldist informatsiooni laste ja noorte tervise, meeskonnatöö, koolikeskkonna muutmise, tulemuste hindamise ja õpilaste kaasamise kohta.
130097107695_Tervisedendus_koolis_est

Info

Aasta
2010
Väljaandja
Tervise Arengu Instituut