Skip to content

Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst

Juhend
Allalaadimine (PDF, 1.05 MB)

Kogumikku on koondatud Eesti lasteaedade kogemused ja ideed tervise ja turvalisuse teemade käsitlemisest nii igapäevase õppe- ja kasvatustöö, kui ka ürituste ja projektide raames. Kogumikus on 18 näidet, mida esitati 2008.a Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös".Teemadena on esindatud ohtude ennetamine/turvalisus, kehalise aktiivsuse edendamine, laste vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsete oskuste kujundamine, meeleelundite tervis, liikluskasvatus jm. Materjal on igapäevaselt toeks lasteaedade personalile tervisekasvatuse läbiviimisel.
130450891196_Naiteid_eesti_lasteaedade_tervisealasest_oppe_ja_kasvatustoost_est

Info

Aasta
2010
Väljaandja
Tervise Arengu Instituut