Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart

HPV kodutesti juurutamine riiklikus emakakaelavähi sõeluuringus

TAI koostöös Eesti Haigekassaga viis ellu projekti, mille eesmärk on tutvustada HPV kodutestimist kui uut innovatiivset võimalust osaleda emakakaelavähi sõeluuringus.  2022. aastal pakuti kõigile emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes ei olnud uuringu alustamise ajaks veel sõeluuringus osalenud, võimalust teha kas HPV kodutest või tavapärane sõeluuringu test kliinikus.

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel inimese papilloomiviiruse (HPV) uuring, mille abil saab tuvastada HPV viiruse kõrge riski ehk vähki põhjustavaid alatüüpe. Sõeluuring on tõhus meede emakakaelavähi  ennetustöös, kuid Eestis osalevad sõeluuringus vaid ligi pooled kutsutud naistest. Seetõttu on oluline leida viise sõeluuringu osalusmäära suurendamiseks. Eesmärk on leida võimalikud vähieelsed muutused varakult.

Tavapäraselt tehakse sõeluuringuid tervishoiuasutuses. HPV kodutestimine on varasemate uuringute tulemustel ja mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks testimisviisiks. Kodutest on kliinikus tehtud HPV uuringuga sama usaldusväärne emakakaelavähi riski hindamise meetod. Juhendit järgides on proovi võtmine lihtne ning seda saab teha privaatselt ja mugavalt endale sobival ajal ja kohas. 2020. ja 2021. aastal TAI tehtud uuringute tulemused kinnitasid HPV kodutestimise tehtavust ja tulemuslikkust ning naisedki võtsid selle hästi vastu.

Emakakaelavähk on haigus, mida saab ennetada õigeaegse HPV vastase vaktsineerimise ja regulaarse sõeluuringu abil. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki umbes 150 naist ja selle tõttu sureb umbes 60 naist aastas. Vähieelsete muutuste varajane avastamine ja nende õigeaegne ravi aitavad ära hoida vähi tekke. Suur osa emakakaelavähi juhtudest diagnoositakse just naistel, kes ei osale sõeluuringus või teevad seda ebapiisava regulaarsusega.

Kuidas uurime?

Projekti raames pakuti kõigile 2022. aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvatele naistele, kes polnud veel jõudnud sõeluuringus osaleda, sõeluuringu korduskutses võimaluse valida, kas:

1) osaleda sõeluuringus tavapärasel moel kliinikus või

2) teha kodutest.

Kodutesti teinud naisi teavitati personaalselt nii positiivse kui ka negatiivse uuringutulemuse korral. Kui kodutesti tulemus osutus positiivseks, saadeti osalejale teavitus lisauuringul osalemise kohta ka SMSi teel.

Keda ootame osalema?

2022. aastal oodati emakakaelavähi sõeluuringule osalema naised sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Täpsemat infot, kus ja kuidas on võimalik naistele suunatud vähi sõeluuringus osaleda, leiab Haigekassa kodulehelt. Kõik sihtrühma kuuluvad naised, kes said kutse sõeluuringule, kuid kes meile teadaolevalt ei olnud augustikuu lõpuks sõeluuringus osalenud, said sõeluuringu korduskutse e-kirja või tavapostiga, kus neile pakuti võimalust valida, kas anda HPV proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha kodutest.

Kõigil sihtrühma kuuluvatel soovijatel, kes ei olnud veel emakakaelavähi sõeluuringus osalenud, oli võimalik tellida kodutestimise komplekt internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu. Kodutesti valik on vabatahtlik ja sellega ei kaasne lisakulusid.

2022. a emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on HPV kodutesti tellimise võimalus avatud kuni 31.12.2022.

Kui olete kodutesti tellinud või saanud apteegist, kuid ei ole jõudnud proovi laborisse analüüsimisele saata, siis palume seda teha esimesel võimalusel. Analüüsitakse proove, mis jõuavad laborisse hiljemalt 31.01.2023.

Kodutesti pakkumine Ida-Virumaa apteekides

Koostöös Eesti Proviisorapteekide Liiduga viidi ellu täiendav pilootuuring Ida-Virumaa apteekides, mille raames  pakuti naistele võimalust võtta tasuta kodutestimise komplekt. Projektis osales 35 Ida-Viru maakonnas asuvat apteeki (Benu, Südameapteek, Euroapteek ja Apotheka apteegiketid).

Ida-Virumaal on emakakaelavähi sõeluuringus osalemine Eesti eri piirkondade võrdluses üks madalamaid, emakakaelavähi haigestumus aga on seal kõrge. Pilootprojekti eesmärk on selgitada välja, kas kodutestimise võimaluse tutvustamine ja komplektide jagamine apteekides aitab kaasata sõeluuringule naisi senisest rohkem ning hinnata, kuidas naised selle vastu võtavad ja kas sellist lahendust saaks kasutada edaspidigi.

Kui apteegis teeb ostu (kliendi- või ID-kaardi alusel isikut tuvastades) emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluv naine, kuvatakse apteegi töötajale asjaomane info. Apteegi töötaja küsib, kas naine on juba jõudnud sel aastal uuringus osaleda. Kui mitte, pakutakse talle uudset kodutestimise võimalust ja soovi korral ka nõustamist, kuidas testi teha. Projektis osalevast apteegist võivad kodutesti küsida kõik sihtrühma kuuluvad naised. Apteekides pilootprojekti kohta plakatitel ja ekraanidel kuvatav info võib kodutesti küsima julgustada ka teisi sihtrühma kuuluvaid naisi, kes pole veel jõudnud testi teha.

Sõeluuringute info Haigekassa veebis

Loe lähemalt

Kuidas kodutesti teha?

Kodutesti tellinutele saadetakse proovivõtukomplekt postiga. HPV kodutesti proovivõtukomplekti kuulub proovivõtuvahend, proovi tagastamise konteiner, juhend proovi võtmiseks, infoleht ja märgistatud eelmakstud tagastusümbrik. Kodutesti valinud naistel palume proovi võtmisel järgida juhendit ning postitada proovi laborisse analüüsimiseks hiljemalt viie päeva jooksul pärast selle võtmist. Proovi saatmine laborisse on tasuta. Laboratoorse analüüsiga tehakse kindlaks, kas naine on nakatunud HPV kõrge vähiriski alatüüpidega. Kodutesti uuringu tulemusest teavitatakse kõiki osalejaid personaalselt, samuti edastatakse vastus Patsiendiportaali. Koduteste saab postitada kuni 31. detsembrini 2022.

Uuringu ajakava

Sõeluuringu korduskutse saatmine Kodutesti proovi saatmine laborisse analüüsimisele Esialgsed tulemused
september-oktoober 2022 kuni 31. detsember 2022 aprill 2023

Tulemused ja publikatsioonid

Korduvad küsimused HPV kodutestimise kohta