Liigu edasi põhisisu juurde

HPV kodutesti juurutamine riiklikus emakakaelavähi sõeluuringus

TAI koostöös Eesti Haigekassaga viib ellu projekti, mille eesmärk on tutvustada HPV kodutestimist kui uut innovatiivset võimalust osaleda emakakaelavähi sõeluuringus.  2022. aastal pakutakse kõigile emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes ei ole uuringu alustamise ajaks veel sõeluuringus osalenud, võimalust teha kas HPV kodutest või tavapärane sõeluuringu test kliinikus.

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel inimese papilloomiviiruse (HPV) uuring, mille abil saab tuvastada HPV viiruse kõrge riski ehk vähki põhjustavaid alatüüpe. Sõeluuring on tõhus meede emakakaelavähi  ennetustöös, kuid Eestis osalevad sõeluuringus vaid ligi pooled kutsutud naistest. Seetõttu on oluline leida viise sõeluuringu osalusmäära suurendamiseks. Eesmärk on leida võimalikud vähieelsed muutused varakult.

Tavapäraselt tehakse sõeluuringuid tervishoiuasutuses. HPV kodutestimine on varasemate uuringute tulemustel ja mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks testimisviisiks. Kodutest on kliinikus tehtud HPV uuringuga sama usaldusväärne emakakaelavähi riski hindamise meetod. Juhendit järgides on proovi võtmine lihtne ning seda saab teha privaatselt ja mugavalt endale sobival ajal ja kohas. 2020. ja 2021. aastal TAi tehtud uuringute tulemused kinnitasid HPV kodutestimise tehtavust ja tulemuslikkust ning naisedki võtsid selle hästi vastu.

Kuidas uurime?

Projekti raames pakume kõigile 2022. aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvatele naistele, kes pole veel jõudnud sõeluuringus osaleda, sõeluuringu korduskutses võimaluse valida, kas:

1) osaleda sõeluuringus tavapärasel moel kliinikus või

2) teha kodutest.

2022. aastal teavitatakse kodutesti teinud naisi personaalselt nii positiivse kui ka negatiivse uuringutulemuse korral. Kui kodutesti tulemus osutub positiivseks, on esimest korda plaanis saata osalejale teavitus lisauuringul osalemise kohta ka SMSi teel.

Keda ootame osalema?

2022. aastal on emakakaelavähi sõeluuringusse oodatud osalema naised sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Kõik sihtrühma kuuluvad naised, kes selle aasta esimeses pooles said kutse sõeluuringule, kuid kes meile teadaolevalt ei olnud augustikuu lõpuks sõeluuringus osalenud, saavad sõeluuringu korduskutse e-kirja või tavapostiga, kus neile pakutakse võimalust valida, kas anda HPV proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha kodutest.

Kõigil sihtrühma kuuluvatel soovijatel, kes ei ole sel aastal veel emakakaelavähi sõeluuringus osalenud, on võimalik tellida kodutestimise komplekt internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu. Kodutesti valik on vabatahtlik ja sellega ei kaasne lisakulusid.

Kuidas kodutesti teha?

Kodutesti tellinutele saadetakse proovivõtukomplekt postiga. HPV kodutesti proovivõtukomplekti kuulub proovivõtuvahend, proovi tagastamise konteiner, juhend proovi võtmiseks, infoleht ja märgistatud eelmakstud tagastusümbrik. Kodutesti valinud naistel palume proovi võtmisel järgida juhendit ning postitada proovi laborisse analüüsimiseks hiljemalt viie päeva jooksul pärast selle võtmist. Proovi saatmine laborisse on tasuta. Laboratoorse analüüsiga tehakse kindlaks, kas naine on nakatunud HPV kõrge vähiriski alatüüpidega. Kodutesti uuringu tulemusest teavitatakse kõiki osalejaid personaalselt, samuti edastatakse vastus Patsiendiportaali. Koduteste saab postitada kuni 31. detsembrini 2022.

Uuringu ajakava

Sõeluuringu korduskutse saatmine Kodutesti proovi saatmine laborisse analüüsimisele Esialgsed tulemused

september-oktoober 2022

kuni 31. detsember 2022 aprill 2023

 

Sõeluuringute info Haigekassa veebis

Loe lähemalt

Lisainfo

 

 

 

Tulemused ja publikatsioonid

Kodutesti teostatavuse uuringu (2020–2021) lühikokkuvõte

HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringu täiendava meetodina: randomiseeritud pilootuuringu (2022) lühikokkuvõte

Veerus, P., Hallik, R., Jänes, J., Jõers, K., Paapsi, K., Laidra, K., Innos, K. Human papillomavirus self-sampling for long-term non-attenders in cervical cancer screening: A randomised feasibility study in Estonia. J Med Screen. 2022 Mar;29(1):5360. doi: 10.1177/09691413211052499. Epub 2021 Oct 25. PMID: 34694179.

Korduvad küsimused HPV kodutestimise kohta