Liigu edasi põhisisu juurde

Tallinn

Inimeste tervist, arengut, käitumist ja valikuvõimalusi mõjutab ümbritsev elukeskkond – füüsiline, vaimne, sotsiaalne, digitaalne, aga ka majanduslik ja poliitiline. Kui teatud aspektidest, nagu füüsilise keskkonna ohutusest ja vigastuste ennetamisest on üsna palju räägitud, siis seda, kuidas keskkond mõjutab näiteks inimeste käitumist ja aju või kuidas ruumikujundus ja disain mõjutavad tervist, on vähem käsitletud.

 

Konverentsil peatuti alkoholi müügiedenduse ja kättesaadavuse piiramisel, hinnapoliitikal, kahjude vähendamisel ning teadlikkuse suurendamisel. Samuti tehti ülevaade statistikast alkoholituru ja -tarbimise kohta Eestis ning osalejad said kaasa alkoholi aastaraamatu 2018.  

 

 

Konverents oli mõeldud eelkõige erinevate ametkondade ja valdkondade spetsialistidele, kes on huvitatud riigi alkoholipoliitika elluviimisest.

 

Konverents korraldati Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames.

Tallinna harta „Tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks" 10. aastapäevaga seotult keskendus konverents sel aastal tervisesüsteemile.


Konverentsil anti ülevaate riigi- ja haldusreformiga seotud muudatustest rahvatervisesüsteemis ja tervise olukorrast Eestis, samuti räägiti rahvatervise rollist ja suundumustest tervisesüsteemis maailmas laiemalt, tervisepoliitika kujundamisest riigi, maakonna ja kohaliku omavalitsuse perspektiivist. Ka koostöö olulisusest tervisesüsteemis nii edenduse ja ennetuse kui ka haigustega toimetuleku toetamisel.