Liigu edasi põhisisu juurde
Sisukaart
Sotsiaaltöö

LOCUS – kohalike olude arvestamine linnasotsiaaltöös

Uudis

Algamas on rahvusvaheline projekt LOCUS, mida Eestis juhib Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi (TLÜ ÜTI) sotsiaalkaitsesuund.

Projektis osalevad kümne riigi organisatsioonid, juhtpartner on Antwepreni Ülikool Hollandist. Ülikoolidele lisaks kaasatakse projekti igast riigist üks sotsiaaltöö ja selle teenuste arendamisega tegelev organisatsioon. Projekt kestab 36 kuud.

Projekti LOCUS eesmärk on võimaldada sotsiaaltöö üliõpilastel ja organisatsioonide töötajatel omandada uusi teadmisi ja oskusi, et uurida linnaelanike elukogemusi ning vajadusi kogukonnas ja/või naabruskonnas. Projekti keskmes on soov

  1. paremini mõista linnaelanike kogemusi ja vajadusi teenuste arendamiseks ning suunamiseks, eriti piirkondades, mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete ja majanduslike probleemidega;
  2. valmistada ette sotsiaaltöötudengeid 21. sajandi linnareaalsuses töötamiseks.

Projekti LOCUS tegevus

  • Valitakse välja kohalikud ja eri riikide jaoks ühised linnasotsiaaltöö teemad, millega edasi töötatakse.
  • Õppejõudude toel korraldavad üliõpilased keeruliste elutingimustega linnaosades erinevate meetoditega (statistika analüüs, küsitlused ja süvaintervjuud) uuringuid, et koguda andmeid sealsete elanike kogemuste ja vajaduste kohta.
  • Uurimistulemuste kohta antakse tagasisidet sotsiaaltöötajatele.
  • Tulemusi võrreldakse ja arutatakse koos osalevate riikide üliõpilaste ja sotsiaaltöötajatega.
  • Sotsiaaltöötajad omakorda annavad interaktiivsete meetoditega tagasisidet elanikele.
  • Küsitletakse eksperte, et teha järeldusi andmete kogumise ning uuringute mõju kohta kogukonna kujundamisele ja kohalikule poliitikale.

Projekti raames koostatakse intensiivne koolitusprogramm, et tugevdada üliõpilaste analüüsioskust võrdlevate uuringute tegemisel. Ühelt poolt keskendub projekt LOCUS linnaelanike vajaduste uurimisele ja koostöö edendamisele sotsiaaltöö organisatsioonide esindajatega, teiselt poolt panustab sotsiaaltööhariduse uuendamisse rahvusvahelise koostöö kaudu, hõlbustades ka Euroopa üliõpilaste, õppejõudude ja sotsiaaltöötajate ühisidentiteedi kujundamist.

Üleskutse

TLÜ ÜTI sotsiaalkaitsesuund otsib partneriks praktilise sotsiaaltööga ja selle teenuste arendamisega tegelevat organisatsiooni. Lisaküsimuste või täpsustuste korral vastab meelsasti projekti vastutav täitja Ingrid Sindi, e-post ingridsi@tlu.ee.